در حال بارگذاری ...

اشاره: فحش می دهند و توهین می کنند. توصیه علما و بزرگان را زیرپا گذاشته و مصالح مسلمین را نادیده می گیرد. چهره ای زشت، وقیح، بی ادب و بی منطق از تشیع به نمایش گذاشته و سیمای

اشاره: فحش می دهند و توهین می کنند. توصیه علما و بزرگان را زیرپا گذاشته و مصالح مسلمین را نادیده می گیرد. چهره ای زشت، وقیح، بی ادب و بی منطق از تشیع به نمایش گذاشته و سیمای استدلالی و عقلانی شیعه که علمای بزرگ برای ترسیم آن خون دل خوردند را مخدوش می کنند. به هشدارهای رهبر انقلاب وقعی نمی نهند و تره برای نصایح دلسوزانه مراجع خرد نمی کنند. همه و همه به اسم شادی دل اهل بیت!! درباره خرافات نهم ربیع با حجة الاسلام مهدی مسائلی، پژوهشگر و صاحب کتابهای «نهم ربیع، جهالت ها و خسارت ها» و نیز «پیشوایان شیعه پیشگامان وحدت» به گفتگو پرداختیم.
اخوت: آیا مراسمات نهم ربیع مبنای دینی و روایی دارد؟
از نظر تاریخی همه اعم از شیعه و سنی متفقند که خلیفه دوم در ماه ذی الحجه از دنیا رفته است نه نهم ربیع. فقط یک روایت در کتب شیعه وجود دارد که هم از نظر سند ضعیف است و هم از نظر دلالت روایت ضعیف و موهنی است. این روایت مستمسک عده ای شده تا اعمالی را به اسم مراسم نهم ربیع انجام دهند. اعمالی که بسیار ناهنجار است و با مبانی دینی و توصیه های ائمه ما سازگاری ندارد. اهل بیت از این اعمال و رفتار نهی کرده اند.
اخوت: چرا با وجود هشدار و نهی علمای ما از برگزاری این مراسم، عده ای از عوام به برگزاری این مراسم اصرار دارند؟ آیا حمایت برخی روحانیون را دارند؟
متاسفانه در گذشته عده ای ناآگاه که ارتباطی هم با علما نداشتند از روی تعصب کور مذهبی ، اقدام به برگزاری این مراسمات می کردند. اگر نگاهی تاریخی به مراسمات نهم ربیع داشته باشیم می بینیم که همواره این مراسم توسط عوامِ جاهل برگزار می شده است.
اما متاسفانه چند سالی است که دست هایی پنهان که نان و مقام شان منوط به این مسئله است، بین شیعه و سنی تفرقه می اندازند و به تعصبات کور مذهبی دامن می زنند. متاسفانه یک جریانی در تشیع بوجود آمده که این مسائل تفرقه آمیز را ترویج می کند.
اخوت: به نظر شما نیاز نیست که واکنش های صریح تری علیه این خرافات اتخاذ شود؟
بله. الان برخورد با این جریانات ضروری تر است. قبلا عوامی که چندان اطلاعات دینی نداشتند این اعمال را انجام می دادند اما الآن متاسفانه جریانی بوجود آمده که بوسیله عالمان مغرض یا فریب خورده تقویت و حمایت می شود. اینها انواع و اقسام رسانه ها و شبکه های ماهواره ای و سایت های اینترنتی در اختیار دارند و به شدت روی تفرقه انداختن میان مسلمین کار می کنند.
اگر این اعمال توسط عوام انجام می شد، علما می توانستند با اعلام برائت از آنها خطر آنان را دور کنند و وحدت اسلامی را حفظ کنند، اما اکنون این مسائل توسط کسانی که لباس روحانیت را پوشیده اند و اسم خود را عالم شیعی گذاشته اند ترویج می شود. این موضوع برخورد با آنها را سخت تر می کند.
اگر علمای ما موضع گیری و برخورد صریحی با این جریانات نداشته باشند، ممکن است که دشمنان این اعمال را به نام معتقدات شیعه در جهان معرفی کنند و این به حیثیت شیعه ضربه شدیدی وارد خواهد کرد. همچنین دشمنان با استفاده از این موضوع، جهت گیری امت اسلام را به سمت خصومت و تفرقه و دشمنی سوق خواهند داد.
علما باید میان مردم روشنگری کنند. این نکته باید تبیین گردد که اعمالی که در این روز انجام می شود هیچ مبنای دینی و شرعی ندارد و در تضاد با سیره ائمه است. سیره اهل بیت مدارا و احترام به مقدسات اهل سنت بوده است. اگر کسی ذره ای با روایات اهل بیت آشنا باشد، می داند که این بزرگواران هرگز رضایت به اینکه در چنین روزی چنین اعمالی از سوی شیعیان سر بزند، ندارند.

علما باید میان مردم روشنگری کنند. این نکته باید تبیین گردد که اعمالی که در این روز انجام می شود هیچ مبنای دینی و شرعی ندارد و در تضاد با سیره ائمه است. سیره اهل بیت مدارا و احترام به مقدسات اهل سنت بوده است. اگر کسی ذره ای با روایات اهل بیت آشنا باشد، می داند که این بزرگواران هرگز رضایت به اینکه در چنین روزی چنین اعمالی از سوی شیعیان سر بزند، ندارند.

لازم است که ما درباره هر موضوعی به سیره قطعی اهل بیت مراجعه کنیم. نباید بعضی از روایات سست و ضعیف و موهوم را مستمسک قرار بدهیم. باید به قرآن رجوع کرده و اخلاق اهل بیت را مدنظر قرار دهیم. ما نمی توانیم سیره اخلاقی قطعی اهل بیت را کنار گذاشته و به یک روایت ضعیف و سست استناد کنیم. همه می دانند که این استنادات نمی تواند فردای قیامت ما را تبرئه کند. چون دلیل محکمی بر آنها وجود ندارد.
آن چیزی که از سیره اهل بیت قطعی است، این است که ما وظیفه داریم با اهل سنت مدارا کنیم و به مقدسات آنها احترام گذاشته و توهین نکنیم. ضمن اینکه ما برای عقاید خودمان استدلال کرده و از آنها دفاع می کنیم. استدلال و دفاع منطقی از عقاید خود هیچ تنافی با عدم توهین به مقدسات اهل سنت ندارد.

 پ ن: کتاب نهم ربیع جهالتها و خسارتها را از ضمائم دانلود کنید
  
نظرات کاربران