در حال بارگذاری ...

 گرچه از زمانی که اندیشه تقریب در مصر و ایران و سایر کشورها دنبال شد، تلاشهای نظری فراوانی در زمینه «وحدت اسلامی» صورت گرفته است ولی هنوز هم جا دارد که دهها کتاب برای مخاطبان مختلف تولید گردد تا این موضوع حیاتی امت اسلامی به گفتمانی غالب بدل شود.

 گرچه از زمانی که اندیشه تقریب در مصر و ایران و سایر کشورها دنبال شد، تلاشهای نظری فراوانی در زمینه «وحدت اسلامی» صورت گرفته است ولی هنوز هم جا دارد که دهها کتاب برای مخاطبان مختلف تولید گردد تا این موضوع حیاتی امت اسلامی به گفتمانی غالب بدل شود. آنچه در این مجموعه به شما معرفی می گردد برخی کتب این موضوع است که در زبان فارسی منتشر شده و اجمالا برای عموم مخاطبان نیز قابل استفاده است. مجله الکترونیکی اخوت معرفی این ده کتاب برگزیده را به شما تقدیم می دارد: 

آب را گل نکنیم
نظرات کاربران