در حال بارگذاری ...

این کتاب به موضوعات و مسائلی پرداخته است و به زوایایی از انقلاب نگریسته که بسیار بدیع و نو است، زوایایی که لازم است مردم، مسئولین و نیروهای انقلابی حاضر در صحنه ی انقلاب به آن توجه جدی داشته باشند.

حجة السلام  مهدی طالعی
 

استمرار انقلاب سه معنا دارد: معنای سوم آن غیرقابل قبول ومردود است. طبق این معنا، رهبران و زمامداران هر انقلابی پس از آن که نظام سابق را سرنگون کردند و خود بر اریکه قدرت تکیه زدند همه ی هم و غم آنها حفظ وضع موجود می شود و روحیه انقلابی تبدیل می شود به روحیه محافظه کاری؛ لذا کم کم و آهسته آهسته اهداف و مقاصد انقلاب فراموش می شود. انقلابیون دیروز وحاکمان امروز کسانی را که هنوز شور انقلابی در دل وجان دارند متهم می کنند به: تندروی،خیال پردازی،آرمانگرایی غیرواقع بینانه و عدم توجه به مسائل و مشکلات موجود ومحدودیت هایی که نهاد حکومت و سیاست در میدان تغییر اجتماعی دارد. به عبارت خلاصه ومفید معنای سوم همان شعار معروفی است که می گوید: "انقلاب، فرزندان خود را می خورد".
این کتاب به موضوعات و مسائلی پرداخته است و به زوایایی از انقلاب نگریسته که بسیار بدیع و نو است، زوایایی که لازم است مردم، مسئولین و نیروهای انقلابی حاضر در صحنه ی انقلاب به آن توجه جدی داشته باشند؛ علاوه بر اینکه کتاب به صورت یک متن درسی با قلم روان ، به دور از اصطلاحات دشوار و همراه با سوال و پرسش و معرفی منابع بیشتر برای مطالعه در آخر هر درس تنظیم شده است. کتاب دو بخش دارد: بخش اول در 9 درس به تحلیل نظری انقلاب پرداخته است ولی پرداختی که بسیاربسیار متفاوت با دیگر کتابهای موجود در این زمینه است که به تحلیل نظری انقلاب پرداخته اند. بخش دوم در 5 درس به نقاط عطف تاریخ ایران از مشروطه تا پیروزی انقلاب توجه جدی نموده است.
نقطه حساس و بسیار مهم این کتاب 9 درس بخش اول است به خصوص درس سوم که عوامل پیدایش انقلاب را از منظر دینی بحث کرده و درس چهارم که ماهیت و ویژگی های انقلاب اسلامی را بیان نموده است .ایشان در درس پنجم و ششم با عنوان "ارکان انقلاب" به ترتیب "رهبری" و "مکتب ومردم" وارد بحث از ویژگی های رهبری شده است و 26 ویژگی ممتازی که یک رهبر باید داشته باشد را مطرح نموده اند و سپس نقش مردم در پیروزی انقلاب و نقش آموزه های دینی در ایجاد وحدت و انسجام اجتماعی تبیین گشته است. درس هفتم به دست آوردهای انقلاب و درس هشتم به آسیب شناسی انقلاب و نهادهای انقلابی توجه کامل دارد. نویسنده در پایان این بخش در درس نهم به راه کارهای حفظ و تداوم انقلاب پرداخته و معانی سه گانه ی استمرار انقلاب را تبیین و معنای سوم آن که می گوید: انقلاب،فرزندان خود را می خورد نقد و نفی نموده اند. 

 
نظرات کاربران