در حال بارگذاری ...

 این کتاب به سان یک قطعه هلو می باشد که پس از اتمام آن خواننده حسرت می خورد از اتمامش و افسوس می خورد از مختصر بودن کتاب.

حجة السلام طالعی  

 

رهبر حزب اسلامی در جمهوری آذربایجان در جمع مسئولان استان اردبیل گفت: مردم مسلمان جمهوری آذربایجان در تمام زمینه های عبادی،سیاسی و فرهنگی از انقلاب اسلامی ایران و ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله خامنه ای تبعیت کرده و خواهند کرد.
این کتاب به سان یک قطعه هلو می باشد که پس از اتمام آن خواننده حسرت می خورد از اتمامش و افسوس می خورد از مختصر بودن کتاب، آری این کتاب یک گام مقدماتی برای ورود به بحث است که توسط آقای فراتی متخصص بحث انقلاب اسلامی در 90 صفحه نگارش یافته است و دارای دو بخش است که در بخش اول به بحث از "انقلاب اسلامی و تئوری های علوم اجتماعی" می پردازد و برای خواننده بسیار جالب است که بداند اندیشمندان بیگانه با انقلاب اسلامی چگونه انقلاب را تحلیل می کنند؟ و نقاط ضعف و قوت تحلیل آنها چیست؟ و کدام یک از نگاه ها مطابق با نگاه رهبران انقلاب است و کدام مخالف است؟ علاوه بر اینکه حیرت نظریه پردازان غربی از این انقلاب بسیار دیدنی است، حیرتی که ناشی از تعجب است و این تعجب ناشی از یک سردرگمی و سر درگمی ناشی از این است که انقلاب اسلامی ایران با ریشه ها، علل و عواملی اتفاق افتاد و پیروز شد که بر خلاف نظریه های غربی بود و آنها باور نمی کردند که اندیشه و مبانی انقلاب اسلامی بتواند نظریه های آنها را باطل کند.
در بخش دوم که بحث از "انقلاب اسلامی و جنبش های اسلامی" است در دو فصل به "تاثیرات انقلاب اسلامی بر جنبش های عربی در خاورمیانه" و "تاثیرات آن بر جنبش های غیر عربی" می پردازد.
نویسنده در صفحه آخر کتاب که تاثیر انقلاب را بر ترکیه بررسی می کند می نویسد: "ترکیه که تا یک قرن گذشته بزرگترین حکومت اسلامی (عثمانی) را در مقابل غرب رهبری می کرد و داعیه ی رهبری جهان اسلام را داشت اکنون رژیم لائیک بر آن حاکم است ولی بعد از انقلاب اسلامی جانی تازه در کالبد مسلمان و متفکران آن دمیده شد و تشکلهای اسلامی فعالیت را آغاز کردند، به خصوص پس از الحاق ترکیه به اروپا که باعث خواری و ذلت مردم شد رهبر حزب رفاه اسلامی اعلام کرد: ذهنیت غربی محکوم به مرگ است و احزاب طرفدار غرب در انتخابات شکست خواهند خورد، ما باید اتحادیه اسلامی تشکیل دهیم تا اقتدار مسلمانان راتضمین کنیم. 

 
 
 
نظرات کاربران