در حال بارگذاری ...

انقلاب مصر به کجا رسید؟ چرا اخوان سقوط کرد؟ اشتباه از اخوان بود یا نه؟ اصلا چطور شد که اینطور شد؟! الان در مصر چه خبر است؟ آینده مصر چه خواهد شد؟ و... این ها سوالاتی که ذهن تمام دلسوزان جهان اسلام را درگیر کرده است.

 

 انقلاب مصر به کجا رسید؟ چرا اخوان سقوط کرد؟ اشتباه از اخوان بود یا نه؟ اصلا چطور شد که اینطور شد؟! الان در مصر چه خبر است؟ آینده مصر چه خواهد شد؟ و... این ها سوالاتی که ذهن تمام دلسوزان جهان اسلام را درگیر کرده است.
نشریه الکترونیکی اخوت برای پاسخ به این سوالات، پرونده ای درباره قضایای مصر تهیه کرده است. مطالب زیر در این پرونده آمده است: 

 

دیکتاتوری ارتش قانونی شد! 

       

 
نظرات کاربران (1)