در حال بارگذاری ...

انقلاب بحرین روزهای سختی را میگذارند

انقلاب بحرین روزهای سختی را میگذارند، همین چند روز پیش بود که بحرینی ها سومین سالگرد انقلابشان را در خیابان ها فریاد زدند.
اما آینده انقلاب بحرین چه می شود؟
با توجه به اینکه بسیاری از رهبران انقلاب در زندان هستند و شهدای فراوانی خونشان را نثار این هدف کردند و از طرفی ترس از فرسایشی شدن مبارزه و خسته شدن مردم، وجود دارد؛ باید باز هم بر استقامت پافشاری کرد؟
کدام استراتژی در حال حاضر راهگشای این گره کور است؛ مبارزه یا مذاکره؟
نشریه الکترونیک اخوت برای پاسخ به این سوالات پرونده با موضوع بحرین تهیه کرده است.
عناوین مطالب:

بحرین؛ مروارید آمریکا در خلیج فارس 

"عبدالوهاب حسین" آغازگر انقلاب بحرین 

بحرین بدون مقاومت به نتیجه نمی رسد (گفتگو با دو تن از انقلابیون آزاده بحرینی)

  
نظرات کاربران