در حال بارگذاری ...

 امروزه سلفی گری یکی از جریان های فعال و پرطرفدار در جهان اسلام است و به همین دلیل فعالیت ها و رویکردهای آنان نقش تاثیرگذاری در موفقیت یا شکست تلاش های تقریبی دارد. با ظهور ابن تیمیه و تاکید آن بر درستی فهم اسلاف، مکتب سلفیه پدیدار شد.

 امروزه سلفی گری یکی از جریان های فعال و پرطرفدار در جهان اسلام است و به همین دلیل فعالیت ها و رویکردهای آنان نقش تاثیرگذاری در موفقیت یا شکست تلاش های تقریبی دارد. با ظهور ابن تیمیه و تاکید آن بر درستی فهم اسلاف، مکتب سلفیه پدیدار شد. سلفیه در طول تاریخ در نقاط مختلفی از جهان اسلام، طرفدارانی پیدا کرد که هرچند در اصل سلفی گری مشترک بودند اما تفاوت هایی نیز با یکدیگر داشتند. در این جزوه با گرایش های مختلف سلفیه با تاکید بر رویکرد تقریبی و تکفیری آشنا می شویم.

 
برای دانلود جزوه جریان شناسی تقریبی و تکفیری سلفیه در جهان اسلام کلیک کنید
 

  
نظرات کاربران (1)