در حال بارگذاری ...

در این جزوه به مفهوم وحدت، اهمیت و ضرورت آن، روایات وحدت، بیانات علما راجع به وحدت، وظایف مسلمین در ایجاد وحدت اعم از علما و توده، نقش دشمنان در ایجاد تفرقه و ثمرات وحدت پرداخته شده است.

در این جزوه به مفهوم وحدت، اهمیت و ضرورت آن، روایات وحدت، بیانات علما راجع به وحدت، وظایف مسلمین در ایجاد وحدت اعم از علما و توده، نقش دشمنان در ایجاد تفرقه و ثمرات وحدت پرداخته شده است. 
این جزوه را می توان منشوری دانست که کلیات بحث وحدت را خیلی خلاصه و مفید گردآوری کرده است. 
در بخشی از این جزوه به نقل از امام حسن «علیه السلام» آمده است: 
مردمان سه گونه اند: اول مومنی که حق ما را شناخته و ما را به ولایت و امام مسلم دارد و آن را به ما واگذارد، پس او نجات یافته و محب خدا و ولی اوست. دوم فردی ناصبی که از ما تبری جسته و لعن ما می کند و ریختن خون مان را حلال و حق مان را انکار می کند و برائت از ما را جزو دینش می داند، پس او کافر است و مشرک و فاسق. و بی شک او از جایی که نمی داند به کفر و شرک افتاده همچنان که خداوند را از سر کینه بدون علم سبّ و دشنام می دادند، این چنین فردی بدون علم مبتلا به شرک خدا شده است. و دیگری مردی است که موارد اجماعی را پذیرفته، و موارد مشکله را به خدا واگذار می کند، اما با ولایت ما باشد، نه به ما اقتدا کند و نه دشمنی، و از حق ما نیز بی خبر باشد، پس برایش امید مغفرت و ورود به بهشت داریم و چنین فردی مسلمان ضعیف است.
(الاحتجاج علی اهل اللجاج، ج2 ، ص 288 ) 
 

 
نظرات کاربران