در حال بارگذاری ...

پیامبر اکرم(ص) بزرگترین داعیه دار وحدت امت اسلام بوده و برای تحقق این امر به تلاش های گسترده ای نیز مبادرت ورزیده است. این برنامه ها به راهبردهای سیاسی و حکومتی و راهبردهای فرهنگی و عقیدتی تقسیم می شود که در این جزوه به تفصیل به هریک از این راهبردها

پیامبر اکرم(ص) بزرگترین داعیه دار وحدت امت اسلام بوده و برای تحقق این امر به تلاش های گسترده ای نیز مبادرت ورزیده است. این برنامه ها به راهبردهای سیاسی و حکومتی و راهبردهای فرهنگی و عقیدتی تقسیم می شود که در این جزوه به تفصیل به هریک از این راهبردها پرداخته شده است. بدیهی است که دغدغه مندان وحدت اسلامی می توانند از این راهکارها برای بهبود وضعیت وحدوی جامعه خود و نیز جهان اسلام بهره گیرند. 
متن این جزوه برگرفته شده از مقاله ای از سید حسین حسینی است که در شماره 33 فصلنامه معرفت منتشر شده است. 
 
 
نظرات کاربران