در حال بارگذاری ...

جزوه «رمز پیروزی جبهه حق» به مفهوم انسجام اسلامی در اندیشه امام خمینی«ره» می پردازد. این جزوه به همت واحد خواهران اتحادیه بین المللی امت واحده تهیه شده است.

«رمز پیروزی مسلمین در صدر اسلام، وحدت کلمه و قوت ایمان بود. قوت ایمان بود که یک لشگر ضعیف را بر امپراتوریهای بزرگ عالم غلبه داد و سی نفر به قیادت خالدبن ولید بر شصت هزار نفر لشگر پیشقراول روم غلبه کرد. این قدرت اسلام بود که پیش می برد. و ما مسلمین باید با قدرت اسلام، اسلام را پیش ببریم. باید با قوای کفر به قدرت اسلامی مبارزه کنیم و دست تبهکاران را از ممالک خودمان دور کنیم. اگر وحدت کلمه اسلامی بود و اگر دولتها و ملتهای اسلام به هم پیوسته بودند، معنا نداشت که قریب یک میلیارد جمعیت مسلمین زیر دست ابرقدرتها باشد. اگر این قدرت – قدرت بزرگ الهی – منضم بشود به قدرت ایمان و همه با هم برادرانه در راه اسلام قدم بردارند، هیچ ابرقدرتی بر آنها غلبه نخواهد کرد.» 
( صحیفه امام / ج 7 / ص66 ) 
جزوه «رمز پیروزی جبهه حق» به مفهوم انسجام اسلامی در اندیشه امام خمینی«ره» می پردازد. این جزوه به همت واحد خواهران اتحادیه بین المللی امت واحده تهیه شده است. 
 
نظرات کاربران (1)