در حال بارگذاری ...

 اهل بیت همواره در تعامل با اهل سنت بوده اند. اهل سنت نیز با رابطه ای که با فرزندان رسول خدا برقرار می کردند از مرجعیت علمی این بزرگواران استفاده می بردند. تعداد کثیر شاگردان اهل سنت امام صادق«ع» بهترین گواه بر این مدعاست. بررسی نوع رفتار اهل بیت با

 اهل بیت همواره در تعامل با اهل سنت بوده اند. اهل سنت نیز با رابطه ای که با فرزندان رسول خدا برقرار می کردند از مرجعیت علمی این بزرگواران استفاده می بردند. تعداد کثیر شاگردان اهل سنت امام صادق«ع» بهترین گواه بر این مدعاست. بررسی نوع رفتار اهل بیت با اهل سنت قطعا می تواند بهترین راهنما برای محبّان و شیعیان آن بزرگواران در برخورد با اهل سنت باشد. 

 

در این جزوه سعی شده است احادیثی که از ائمه درباره برخورد با اهل سنت نقل شده، به صورت موضوع بندی شده آورده شود. 

 

 
 

 
نظرات کاربران