در حال بارگذاری ...

 «در حال حاضر یکی از عوامل فتنه گری در منطقه جریان سلفی تکفیری است که در لباس دفاع از سنت عملا در مسیر منافع غربیان گام برمی دارد. حضور این افراد در محافل و جوامع و انتشار آثار و فرآورده های فرهنگی آن در برخی از مراکز، باعث جلب توجه برخی از جوانان

 «در حال حاضر یکی از عوامل فتنه گری در منطقه جریان سلفی تکفیری است که در لباس دفاع از سنت عملا در مسیر منافع غربیان گام برمی دارد. حضور این افراد در محافل و جوامع و انتشار آثار و فرآورده های فرهنگی آن در برخی از مراکز، باعث جلب توجه برخی از جوانان پرشور که از اقدامات سرکوبگرانه به ستوه آمده اند، شده است.» 
جزوه «تکفیری ها چه کسانی هستند؟» به سیر تحول، چگونگی رشد و مبانی فکری تکفیری ها می پردازد. در بخشی دیگر از این جزوه با جریانات مختلف تکفیری در کشور عراق آشنا خواهیم شد. 
 
 
نظرات کاربران