در حال بارگذاری ...

 «مبانی وحدت اسلامی از منظر علم الاجتماع اسلامی» عنوان بحثی است که آیت الله محسن اراکی رییس مجمع تقریب مذاهب اسلامی در جمع دانشجویان شرکت کننده در اولین دوره آموزشی «اتحادیه بین المللی امت واحده»ارائه کرد. وی در این سخنرانی که متن آن در این جزوه

 «مبانی وحدت اسلامی از منظر علم الاجتماع اسلامی» عنوان بحثی است که آیت الله محسن اراکی رییس مجمع تقریب مذاهب اسلامی در جمع دانشجویان شرکت کننده در اولین دوره آموزشی «اتحادیه بین المللی امت واحده»ارائه کرد. وی در این سخنرانی که متن آن در این جزوه آمده با استناد به منابع دینی، جامعه را دارای وحدت حقیقی می داند که این وحدت معیار و ملاکی دارد. ایشان در ادامه ملاک جامعه اسلامی را نسبت با آیات و روایات بررسی کرده است. در انتها نیز پرسش هایی مطرح شده که ایشان درصدد پاسخ به آنها برآمدند.

 

  
نظرات کاربران