در حال بارگذاری ...

 حسن البنا را نمی شناسیم. یک جستجوی ساده در اینترنت، این حرف را ثابت می کند. حسن البنایی را نمی شناسیم که رهبر نزدیک ترین جریان اسلامی به انقلاب اسلامی ایران است. حسن البنایی که حتی بعضی از انقلابیون ما هم متاثر از او بودند.

 

 حسن البنا را نمی شناسیم. یک جستجوی ساده در اینترنت، این حرف را ثابت می کند. حسن البنایی را نمی شناسیم که رهبر نزدیک ترین جریان اسلامی به انقلاب اسلامی ایران است. حسن البنایی که حتی بعضی از انقلابیون ما هم متاثر از او بودند. حس البنایی که تقریبی، انقلابی،ضد استعمار و ضداستبداد بود. کسی که به معنای واقعی کلمه یک "مصلح" بود نه صرفا یک "روحانی".
نشریه الکترونیکی اخوت برای شناساندن این شهید بزرگ جهان اسلام پرونده ای را آماده کرده است تا خلاء عدم شناخت وی را در حد توان خود پر کند. در این پرونده مطالب زیر آمده است: 

 

 

چرا آینده از آن اسلام است؟ 
نظرات کاربران