در حال بارگذاری ...

 ائمه «ع» سفارش زیادی به نماز خواندن پشت سر اهل سنت کرده اند. قطعا به حکمتی. اما به این توصیه اهل بیت «ع» عمل نمی کنیم. شاید به دلایلی که البته معلوم نیست منطقی باشند یا نه. نظر مراجع عظام تقلید را درباره اقتدا به اهل سنت می آوریم.

 ائمه «ع» سفارش زیادی به نماز خواندن پشت سر اهل سنت کرده اند. قطعا به حکمتی. اما به این توصیه اهل بیت «ع» عمل نمی کنیم. شاید به دلایلی که البته معلوم نیست منطقی باشند یا نه. 

نظر مراجع عظام تقلید را درباره اقتدا به اهل سنت می آوریم. امید آنکه موثر افتد. 
حضرت امام خمینی (ره):
شیعیان، می توانند به امام جماعت اهل تسنّن اقتدا نمایند. 
حضرت آیت الله خامنه ای:
نماز جماعت برای حفظ وحدت اسلامی، جایز و صحیح است. 
حضرت آیت الله جوادی آملی:
می توان اقتدا کرد. 
حضرات آیت الله خوئی و آیت الله تبریزی (ره):
جایز است شرکت کردن در مساجد اهل سنت و به جا آوردن نماز با اهل سنت صحیح است، به شرط این که قرائت نماز را خود اقتدا کننده بخواند. 
حضرت آیت الله بهجت(ره):
اگر کار ضروری ندارد خارج نشود و خوب است شرکت کند. 
آیت الله فاضل لنکرانی (ره):
در مواقع تقیّه مانع ندارد و نماز صحیح است. 
حضرت آیت الله صافی گلپایگانی:
نماز با عامه در حال ضرورت بی اشکال است و در غیر حال ضرورت شرکت در جماعات آنان اگر موجب تألیف قلوب آنها و دفع اتهام به شیعه باشد خوب است و اعاده آن لازم نیست اگر چه موافق احتیاط است و خروج از مسجد در هنگام اقامه جماعات و یا ایستادن و شرکت نکردن شایسته نیست بلی اگر ضرورتی ایجاب کند مانعی ندارد. 
آیت الله نوری همدانی:
نماز جماعت برای حفظ وحدت اسلامی جایز است .
آیت الله مکارم شیرازی:
در مواردی که با آنها معاشرت داشته باشید برای هدف وحدت مانعی ندارد مشروط بر این که دشمنی با شیعه نداشته باشند. 
حضرت آیت الله موسوی اردبیلی:
به جا آوردن نماز با اهل سنت صحیح است و شرکت در مساجد ایشان جایز است. 
حضرت آیت الله علوی گرگانی:
اقتدا به امام جماعت سنی در غیر حالت اضطرار و خوف کفایت از نماز واجب نمی کند و لذا اگر هم اقتدا صورت بگیرد باید مجدد آن نماز خوانده شود البته اگر برای حفظ وحدت اقتدا صورت گیرد ثواب دارد اما کفایت از نماز واجب نمیکند و همچنین اگر به صورت ظاهری اقتدا کند اما در عمل نماز را فرادی به جا اورد کفایت از نماز واجب میکند. 
حضرت آیت الله شبیری زنجانی: 
شرکت خوب است ولی اکتفا به آن نشود. 
حضرت آیت الله سیستانی:
حمد و سوره را خودش بخواند.
نظرات کاربران (3)