در حال بارگذاری ...

در پی خودسوزی یک جوان تونسی به اسم محمد بوعزیزی در آذر 89، حرکتی در این کشور آغاز شد که خیلی زود به اکثر کشورهای عربی سرایت کرد و پدیده ای شکل گرفت که به آن « بیداری اسلامی » میگوییم. اما در سوریه با توجه به اعتراضات مردمی در بدو امر، اوضاع به گونه ایی دیگر رقم خورد. پروژه تکفیر و سیاست اختلاف بینداز و حکومت بکن؛ کلید خورد.
نشریه الکترونیک اخوت در این پرونده سعی در شناساندن این پروژه دارد.
عناوین این پرونده:
 
 

 

 
نظرات کاربران