در حال بارگذاری ...

این بار سوال ما این بود که چرا دغدغه تمدن سازی در حوزه های علمیه ما کمرنگ است؟چهار تن از روحانیون پاسخ های متفاوتی به سوال ما داده اند

 یکی از بخش هایی که در مجله الکترونیکی اخوت در نظر گرفته شده، طرح یک سوال یا مسئله و ارائه پاسخ های مختلف از افراد متفاوت با دیدگاه های مختلف است. این بار سوال ما این بود که چرا دغدغه تمدن سازی در حوزه های علمیه ما کمرنگ است؟چهار تن از روحانیون پاسخ های متفاوتی به سوال ما داده اند:

 
 
 
 

 
نظرات کاربران (2)