در حال بارگذاری ...

اهل سنت نیز به شدت به ایشان ارادت داشته و محبت این بزرگوار را در دلهایشان جای داده اند. آنان محبت اهل بیت را وظیفه شرعی خود و جزئی از اسلام خود می دانند

 هیچ کس نمی تواند ادعا کند که محبت اهل بیت فقط در میان شیعیان وجود دارد و بس. اهل سنت نیز به شدت به ایشان ارادت داشته و محبت این بزرگوار را در دلهایشان جای داده اند. آنان محبت اهل بیت را وظیفه شرعی خود و جزئی از اسلام خود می دانند. در پرونده ای که نشریه الکترونیکی اخوت برای تبیین جایگاه حضرت زهرا «س» نزد اهل سنت مطالب زیر آمده است:

 
 
 

خود را گدای حضرت زهرا می دانم!

 
 
 

  
نظرات کاربران (1)