در حال بارگذاری ...

این نوشته سعی دارد تا نظریه ذیل را اثبات کند : هم زیستی از نگاه اسلامی عبارت است از عملیاتی ثابت و عمیق که طی آن مسلمانان بر اساس مبانی فطری-اسلامی، به طرح ریزی و ایجاد و استحکام روابط مسالمت آمیز در سه سطح میپردازند.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد مبلغی
 
چکیده مقاله:
 این مقاله سعی دارد تا نظریه ذیل را اثبات کند : 
هم زیستی از دیدگاه اسلامی عبارت است از عملیاتی ثابت و عمیق که طی آن مسلمانان بر اساس مبانی فطری-اسلامی، به طرح ریزی و ایجاد و استحکام روابط مسالمت آمیز در سه سطح می پردازند، که عبارت است از: الف) سطح اسلامی (همزیستی بین مسلمانان) ب) سطح ادیانی (یا: همزیستی بین مسلمانان و پیروان سایر ادیان) ت) سطح انسانی (یا: همزیستی بین مسلمانان و همه ی انسان ها ) . 
وبرای اثبات نظریه مذکور، چهار محور را مورد بحث قرار می دهیم : 
1- ارائه و تحلیل برخی از متون اسلامی که بر همزیستی به عنوان یک امر تعاملی و رفتار متقابل می نگرد . 
2- حدود همزیستی مطلوب در اسلام . 
3- ابعاد همزیستی مطلوب در اسلام . 
4- مبانی همزیستی مطلوب در اسلام . 
و این نوشته سعی دارد تا در محور اول بحث، به بیان و تحلیل دلالت های موجود در برخی از متون اسلامی بپردازد؛ که در آن، زندگی بشری را وابسته به استمرار عملیات تعامل و تبادل بین یک انسان با انسان دیگر دانسته است. 
و در محور دوم به این مطلب پرداخته است که: همزیستی واجب بر مسلمانان، به سه نوع تقسیم می شود: طرف مسلمانان و طرف پیروان ادیان الهی و طرف انسان به صورت عام . 
و محور سوم به بیان این مورد می پردازد که: زندگانی که اسلام در نظر دارد تا از طریق همزیستی اجتماعی، آن را محقق و بارز نماید، عبارت است از زندگانی با ابعادی است که با عناوین ذیل برجسته می شود: 
- زندگانی زیبا 
- زندگانی سالم 
- زندگانی مرفه 
- زندگانی دارای پیشرفت 
- زندگانی پایدار 
- زندگانی آسوده 
- زندگانی دارای پایه های قوی 
اما محور چهارم بحث از این مسأله است که: اسلام سعی در ایجاد روابط اجتماعی دارد که مبانی ان با دو ویژگی شناخته می شود، که عبارتند از: 
نخست:اینکه این مبانی ریشه در فطرن انسان دارد، واز این روی در میان همه انسان ها مشترک می باشد . 
دوم: این که اسلام به ترکیب و تقویت و اشباع و تکمیل و چارچوب دهی به مبانی اقدام نموده است. 
واین مبانی عبارتند از: 
- مهربانی با مردم 
- نیکی کردن به مردم 
- مدارا کردن با مردم 
- انصاف داشتن با مردم 
- ضرورت عدم اجبار مردم بر قبول کردن افکار و عقاید مورد نظر 
- ضرورت عدم انعکاس یافتن اختلاف فکری بر زندگی عملی مردم 
- گناه باعث نمی شود که فرد مرتکب شونده ی آن به حقوق اجتماعی خویش دست نیابد 
- وچود یک یک حریم سری بین بنده و خالق سبحان و عدم جواز ورود دیگران به این حریم . 
 
متن مقاله را در جزوه ای که پیوست شده است مطالعه بفرمایید
 

  
نظرات کاربران