در حال بارگذاری ...

کلیم صدیقی علیرغم خدمات بی شائبه اش به اسلام و انقلاب اسلامی نزد ما چهره ای ناشناخته است و این مسئله ای به شدت تاسف آور و دردناک است.

 دکتر کلیم صدیقی، بنیانگذار پارلمان مسلمانان انگستان، از طرفداران پروپاقرص انقلاب اسلامی بود. او با اینکه خود اهل سنت بود، عمرش را صرف صدور انقلاب اسلامی و رساندن پیام امام خمینی «ره» به مسلمانان سراسر گیتی نمود. کلیم صدیقی علیرغم خدمات بی شائبه اش به اسلام و انقلاب اسلامی نزد ما چهره ای ناشناخته است و این مسئله ای به شدت تاسف آور و دردناک است. نشریه الکترونیکی اخوت برای معرفی چهره این متفکر ارزشمند پرونده ای را تهیه کرده است. در این پرونده مطالب ذیل آمده است:

 
 
 
 
 

  
نظرات کاربران