در حال بارگذاری ...

دست نوشته در زندان و خاطراتی از شیخ مصطفی رهنما

هوالاکبر
عده ای از شاگردان مدرسه اسلام با الهام از دین حق اسلام مطالب عالیه و لازمه ای را در اشعار نغز و فصیح خود قرار داده اند از جمله آنها مرحوم احمد شوقی مصری است که می گوید:
قف دونَ رَأیَکَ فی الحیوه مجاهداً
انَ الحیوه عقیده و جهاد

آری باید برای حفظ عقیده ونظریه خود آماده جهاد باشیم چون که زندگی عبارت است از: عقیده و جهاد و معلوم است عقیده ای که اسلام می گوید به معنی واقعی آن است یعنی معتقد شدن به اسلام بطور دقیق و پس از بررسی و تحقیق و به اصطلاح شرع: از روی اجتهاد در اصول سه گانه دین حق اسلام (توحید ـ نبوت ـ معاد) و اصول دوگانه مذهب اسلامی جعفری (عدل ـ امامت) و وقتی یک انسان به طریق بالا معتقد به اسلام عظیم و مبارک شد طبعاً مفهوم آن را می شناسد و می فهمد که اسلام احکامش بر چهار قسم تقسیم شده و مسلمان کسی است که بهر چهار قسم آن توجه کند و اقدام نماید یعنی:
1ـ امور اخلاق 2ـ امور عبادتی 3ـ امور سیاسی 4ـ امور حسبی و پس از عقیده پیدا کردن بر چنین اسلام که اسلام واقعی و مؤثر همانست و بس طبعاً باید دائماً آماده برای دفاع از آن بود. دفاع و جهاد مستلزم زحمات و مشقاتی است که در عین حال، بسی گوارا است و لذیذ و باید مهیای آن هم بود و اکنون می بینیم که با دلی راحت و لبی خندان عده ای از آقایان علماء و وعاظ و طلاب و معممین از جمله جناب سیدناصر صدری مشقت زندان را استقبال کرده اند و در مقابل کسانی که حرمت شرع را در نظر نگرفته و قانون را مراعات نکرده اند ایستاده و در
نتیجه به زندان افتاده اند.
اللهم وفقنا لما تحب و ترضی و اجعلنا من المناضلین و المؤثرین علی انفسهم.
آمین

شیخ مصطفی رهنما/ مدیر مجله حیات مسلمین/زندان موقت تیر 1342 صف
               کمونیسم یا آخوند سیاسی
روحانیــون قبلا از نقلاب به دلیل فضائی هم که حاکم شــده بود، کمتر به عرصه سیاسی وارد می شــدند. به قول امام خمینی«رحمت الله» اگر آخوندی در سیاست دخالت می کرد، می گفتند کمونیست است! مرحوم آیت الله طالقانی مظهر تام تعریفی است که امام بیان کردند، در یک مقطعی انواع و اقسام نسبت ها را به ایشان می دادند که البته سازمان امنیت پشت سر این شایعات بود.
 
 
 
هجده بار دستگیر شده ام
با شهید مطهری هم زندان بودم و یادم هست که افسرها به شدت از او حساب می بردند؛ همچنین مدتی را با دکتر شریعتی و پدر بزرگوارشان در زندان گذراندم. به خاطر نوشتن مقاله کانال سوئز مدتی تحت تعقیب بودم که حتی ســفیر سوریه در ایران به من پیشــنهاد داد مرا از ایران خارج کند که نپذیرفتم و به بابل رفتم و نهایتا از طریق شــهربانی دستگیر شدم. بازجوی من می خواست اعتراف کنم با سفارت شوروی در ارتباط هستم تا بتوانند من را به عنوان جاسوس اعدام کنند و چون اعترافی در این مورد نکردم به شدت شکنجه ام کردند. کسی که شکنجه ام می کرد مرد تنومندی بود که با چوب بزرگی بین کتف هایم می زد یا بطور متوالی محکم بر سرم می کوبید و طوری با شدت این کار را انجام می داد که به او گفتم به خودت رحم کن ببین چه عرقی کردی؟!
 

 
 
آیت الله خامنه ای در رهبری عمق فکری دارند
قبــل از انقلاب و زمانی که آیت الله خامنــه ای اداره مســجد کرامت را به عهده داشــتند، به علم و لیاقت ایشــان پی بردم. از صحبت ها و منبرها و تفسیرهایی که می کرد، حس کردم آدم وارد و پخته ای است و ارادتم به ایشان بیشتر شد. اوایل انقلاب یک روز در مدرسه سپهسالار تهران درباره تقوا صحبت می کرد و من دیدم این مرد چقدر وارد است. هم به زبان فارسی و هم به عربی صحبت کرد. الان هم گاهی دوشنبه ها پیش از ظهر خدمت ایشان می روم و ایشان هم به من لطف دارند. آیت الله خامنه ای غیر از مبارزاتش، عمق فکری و فلسفی زیادی دارد. در رهبری هم خوشبختانه این عمق فکری را دارد. خدا حفظش کند.


 
نظرات کاربران