در حال بارگذاری ...

حجت الاسلام شیخ مصطفی رهنما متولد 1304 در کرمانشاه؛ از انقلابی های قبل از انقلاب است.

حجت الاسلام شیخ مصطفی رهنما متولد 1304 در کرمانشاه؛ از انقلابی های قبل از انقلاب است. او روزهای مبارزه را کنار نواب صفوی تجربه کرده و جزو سخنرانان آن زمان بوده و بعد از آن هم حضور فعالی در انقلاب 57 داشت. اما شیخ مصطفی رهنما را با فلسطین میشناسند؛ دغدغه ای که منجر به تاسیس جمعیت «مسلم آزاد» در دهه 1330 شد، البته پس از کودتای 28 مرداد 1332 تعطیل شد. در سال 1357 بار دیگر این جمعیت فعالیت خود را به دفاع از فلسطین ونهضت های اسلامی آغاز نمود.نشریه الکترونیک اخوت در جهت معرفی این الگوی مبارزه پرونده ای با موضوعات ذیل را منتشر کرد:
پیام رهبری بمناسبت وفات شیخ مصطفی رهنما+فیلم
شیخ مصطفی رهنما در زبان پسر بزرگ او
آماده جهاد باشیم
گریستم،که چرا جهان توسط اسلام اداره نمی شود
مردم و فلسطین آزاد را ندیدم

 
نظرات کاربران