در حال بارگذاری ...

جناب احمد بن حنبل در مسند خود می گوید: آن مقدار که روایت های صحیح و درست در فضایل علی «ع» داریم در فضایل احدی از صحابه نداریم

مناقب و فضائلی که از حضرت علی «ع» در منابع اهل سنت نقل شده بسیار زیاد است. در اینجا فقط برای نمونه چند مورد از این روایات در منابع مهم اهل سنت نقل می شود: 
 
پیامبر خدا «ص» به على «ع» فرمود: 
تو از منى و من از تو هستم [۱]

رسول خدا «ص» به على «ع» فرمود: 
یا على تو در دنیا و آخرت برادر من هستى [۲] 

 
رسول خدا «ص» فرمود: هر آینه فردا پرچم را به مردى مى‏دهم [پرچم را مردى خواهد گرفت‏] که خدا و رسولش او را دوست دارند 
[یا فرمود: او خدا و رسولش را دوست دارد] ناگهان على علیه‏السلام را دیدیم و حال آنکه امید به آمدن او نداشتیم اصحاب گفتند: این على است. 
پس پیامبر «ص» پرچم را به او عطا فرمود و خداوند به دست على قلعه خیبر را گشود. [۳]

پیامبر «ص»: 
منافق على را دوست ندارد و مؤمن دشمن على نیست. [۴]

پیامبر «ص» به على «ع» فرمود: 
آیا راضى نیستى که منزلت تو نسبت به من منزلت هارون نسبت به موسى باشد.[۵]

پیامبر «ص»: من نزد شما دو چیز سنگین و مهم به جا مى‏گذارم. اول کتاب خداست که در او هدایت و نور است پس آنرا برگیرید و به آن تمسک جویید سپس مردم را تشویق و ترغیب به کتاب خدا کرده و فرمودند: دومین آن دو اهل بیت من هستند . خدا را در مورد اهل بیت من بیاد داشته باشید. [۶] 

جناب احمد بن حنبل در مسند خود می گوید: آن مقدار که روایت های صحیح و درست در فضایل علی «ع» داریم در فضایل احدی از صحابه نداریم. [۷]

پیامبر «ص» به على و فاطمه و حسن و حسین «ع» فرمودند : با هر کس که با شما آشتى است آشتى هستم و با هر کس که با شما در جنگ است درجنگم. [۸] 

پیامبر «ص» فرمودند: 
خدا رحمت کند على را خدایا حق را با على به گردش آور هر کجا بگردد. [۹] 

پیامبر اکرم «ص»: 
هر کسى دوست دارد به علم و دانش آدم بنگرد و مقام تقوا و خودنگهدارى نوح را(مشاهده نماید) و بردبارى ابراهیم(نظاره کند) و به عبادت موسى علیه السلام (پى ببرد) باید به على بن ابى طالب علیه السلام نظر بیندازد.» [۱۰]

جناب عایشه درباره على «ع» مى‏گوید: 
او داناترین مردم نسبت به سنّت (پیامبر اکرم «ص») است. [۱۱] 

پیامبر اکرم «ص» بعد از تزویج فاطمه «س» به على «ع» به دختر خود فرمود: 
« تو را به تزویج بهترین بستگانم و اهلم درآوردم، که از نظر دانش داناترین، و از نظر حلم و بردبارى برترین، و از نظر اسلام اوّلین مى‏باشد.» [۱۱] 
 
پانوشت: 
1- صحیح البخارى کتاب الصلح باب 579 صفحه 364 حدیث 904 جزء 3 و 4 
2 - سنن الرترمذى ج 5 باب 21 حدیث 3720 ص 595 کتاب المناقب 
3 - صحیح بخارى جزء 5 کتاب فضائل اصحاب النبى صلى الله علیه و آله و سلم باب 39 ـ 220 و 221 
4 - سنن ترمذى جلد 5 باب 21 حدیث 3717 صفحه 594 
5 - صحیح بخارى مجلد 3، جزء 6، ص 309، ح 857 
6 - صحیح مسلم جلد 15 کتاب فضائل باب 4 حدیث 2408 
7 – مسند احمد بن حنبل، ج7،ص57 
8 - سنن ابن ماجه ‏مجلد 1 حدیث 145 صفحه 52 باب 11 
9 - سنن ترمذى کتاب المناقب 50 باب 20 حدیث 3714 صفحه 633 
10 - المناقب، همان ص ۳۲، حدیث ۲؛ فرائد السمطین، ج ۱، ص ۱۹، ینابیع المودة، قندوزى باب ۵۶، مناقب السبعون، حدیث ۷۰٫ 
11 - المناقب، همان، ص ۹۱، روایت ۸۴، انساب الاشراف، ج ۲، ص ۱۲۴٫ 
12 - کنزالعمّال، همان، ج ۱۱، ص ۶۰۵، حدیث ۳۲۹۲۶٫ 
 
 

     
نظرات کاربران