در حال بارگذاری ...

هواداری از خاندان علوی در گذشته منحصر به فقاهت شیعه نبوده است، بلکه خیلی از فقهای به نام و مشهور اهل سنت به هواداری از خاندان علوی در مقابل بنی امیه و بنی عباس برخاسته اند و جدایی بین مسلمانان شیعه و سنی آنقدر نبود که بعدها در زمان صفویه و عثمانی بوجود آمد. غرض عمده از تالیف این کتاب، تقریب صفوف و تالیف هرچه بیشتر قلوب برادران مسلمان اهل تسنن و اهل تشیع است

 سُنّی ام و لکن حب آل مصطفی 
دین و آیین من و آباء و اجداد من است 
شیعه و سنی ندانم، دوستم با هرکه او 
دوست باشد، دشمنم آن را که با او دشمن است 
مولوی محمد برفی نویسنده کتاب «سیمای علی (رض) از منظر اهل سنت» در مقدمه این کتاب می نویسد: «در میان ستارگان تربیت شده مکتب رسول اکرم «ص» بعضی همچون امیرالمومنین علی بن ابی طالب «رض» از درخشندگی ویژه ای برخوردار می باشند. چون علی «رض» یگانه شاگرد مکتب اسلام بود که از آغاز نوجوانی در خانه وحی بالندگی یافت و پا به پای پیامبر رحمت در همه مراحل دشوار ایام بعثت و کینه توزی های قریش، لحظه ای رسول خدا را تنها نگذاشت. او نه تنها در لیلة المبیت سودای جان بر سر عقیده نمود و به عوض پیامبر «ص» بر بسترش خوابید، بلکه در تمام مدت سه سال محاصره رسول و یارانش در شعب ابوطالب، از بیم آن که مبادا دشمن عنود، به قصد جان پیامبر «ص» شبیخون زند، به دستور پدر بارهادر نیمه شب جای خواب خود را با پیامبر «ص»عوض کرد تا اگر خصم کینه توز از کمین درآید، رسول خدا محفوظ بماند. و این چنین با فداکاریها و از خودگذشتگی ها توانست به مقام برادری پیامبر اکرم «ص» در پیمان مواخاة دست یابد و با فاطمه دختر پیامبر «ص» ازدواج نماید.» 
مولوی برفی در ادامه می افزاید:« مهمترین انگیزه ای که سبب شد دست به تالیف این اثر با این عنوان بزنم و از منظر فردی به حیات امیرالمومنین علی «رض» نپردازم، سخنان و نوشتارهایی است که توسط بعضی از افراد ساده لوح یا مغرض با عناوینی همچون علی از زبان مخالفان، علی از زبان عامه، علی در جوامع دشمن و معاند و ... ارائه می شود و با این نوشته ها و سخنان مشغول بدبین کردن برادران مسلمان شیعی نسبت به برادران مسلمان سنی هستند و در پی آنند که از علی «رض» چهره فرقه ای بسازند، آن هم در سالی که بر ولایت حیدر نوشته اند و نویسنده گرانقدر « ذکر غبار درگه آن میر خاندان هاشمی» نیز گفت:« علی متعلق به امت اسلامی و تاریخ تمدن اسلامی است و متعلق به فرقه خاصی نمی باشد.» 
نویسنده کتاب «سیمای علی (رض) از منظر اهل سنت» در پایان می نویسد:« هواداری از خاندان علوی در گذشته منحصر به فقاهت شیعه نبوده است، بلکه خیلی از فقهای به نام و مشهور اهل سنت به هواداری از خاندان علوی در مقابل بنی امیه و بنی عباس برخاسته اند و جدایی بین مسلمانان شیعه و سنی آنقدر نبود که بعدها در زمان صفویه و عثمانی بوجود آمد. غرض عمده از تالیف این کتاب، تقریب صفوف و تالیف هرچه بیشتر قلوب برادران مسلمان اهل تسنن و اهل تشیع است. امید می رود که این آرزو تامین شودو مسلمانان با یاری خداوند متعال بتوانند به رغم کید حاسدان و حیله های گوناگون استعمارگران، صفی واحد، مستحکم و پولادین بسازند و در پناه حریم وحدت، عزت اسلامی خویش را دوباره بازیابند و با توکل بر خدا صفهای شرک و کفر و الحاد و تفرقه و اختلاف را در هم شکنند. ان شاالله تعالی.» 
گفتنی است در فصل اول این کتاب به مناقب حضرت علی «ع» از منظر پیامبر اکرم به روایت اصحاب ایشان در منابع روایی اهل سنت پرداخته شده است. در فصل دوم ارتباط حسنه یاران پیامبر «ص» با علی «ع» و مناقب او از زبان یاران پیامبر بررسی شده است. در فصل سوم نظر فقها و صاحب نظران روایی اهل سنت در ارتباط با آن بزگوار نقل شده است. همچنین موضع گیری های فقهای بزرگ اهل سنت در برابر بنی امیه و بنی عباس و دفاعی که آنان از خاندان علوی نموده اند، آورده شده است. 
همچنین در فصل چهارم دیدگاه صاحب نظران کلامی اهل سنت درباره حضرت علی «ع» بررسی شده است. فصل پنجم نیز به سیمای علی «ع» از منظر شاعران فارسی زبان اهل سنت اختصاص یافته است. در فصل ششم به نظرات عرفای بزرگ اهل سنت راجع به علی «ع» پرداخته شده و این مطلب به اثبات رسانده شده که اکثر اهل سنت، منشا عرفان خویش را در ولایت علی جسته اند و از کرامات او سخن گفته اند و او را سرور اولیاء دانسته اند. در فصل هفتم نیز به سیره علی «ع» در کتب تاریخی اهل سنت پرداخته شده و همچنین نظرات مورخین و صاحب نظران سیاسی اهل سنت درباره امام علی «ع» بررسی شده است. 

 
نظرات کاربران