در حال بارگذاری ...

کمپین «امید نه نفرت» سال 2004 به منظور ایفای نقش در برابر سیاست های گسترش دهنده ی نفرت بنیان نهاده شد. در آن موقع حزب ملی بریتانیا (The British National Party) رأی های قابل توجهی را کسب کرده بود و ضد نژاد پرستی های سنتی داشتند شکست میخوردند.

این کمپین یک گروه ذی نفوذ در انگلستان است که خود را در تقابل نژادپرستی و فاشیسم میداند. موسس آن «نیک لولس» (Nick Lowles) ویراستار سابق نشریه ی ضد فاشیستی «اشعه نور افکن (استعاره از روشنگری)» (Searchlight) است. سیاست مداران و اشخاص مشهور مختلفی از آن حمایت میکنند و از طریق چندین اتحادیه اصناف و همچنین روزنامه ی «آینه روزانه» (The Daily Mirror) تأمین مالی میشود.
گروه امید نه نفرت یکی از بزرگ ترین و موفقترین گروه های فعال سیاسی در تاریخ انگلستان بوده است. بیش از 216000 نفر در کمپین هایش حضور داشته اند. بیش از 62000 حامی در فیسبوک، 22000 دنبال کننده در توییتر و سایتشان روزانه بالغ بر 35000 بازدید دارد. «امید نه نفرت» از طریق آگاهی سازی عمومی سعی دارد تا رأی های احزاب تندرو را کاهش دهد. همانقدر که با گروه های ضد اسلامی مانند «مجمع دفاع انگلیسی» (The English Defence League) مخالفت میکند با گروه های تندروی مسلمان نیز مخالفت دارد. هدف اصلی این گروه مقابله با نژادپرستی  و  حمایت از حقوق مدنی است.
این گروه توانسته است به حزب ملی بریتانیا که از احزاب راست گرای انگلستان محسوب میشود شکست های بزرگی وارد کند. همچنین با تحقیقات و آگاهی سازی در ورد فعالیت های غیرقانونی گروه های تندرو مانع رأی آوردن صدها کاندیدای تندرو شده است. بعد از سال 2010 این گروه درمقابله با سیاست های تفرقه افکنانه ی گروه هایی مانند مجمع دفاع انگلستان، به دفاع و همکاری با سازمان های مسلمانان پرداخته است و البته کمپین هایی نیز در مقابل تندرو های اسلامگرا داشته است.
در می 2013، پس از قتل(1) «لی ریگبی» (Lee Rigby) بیش از 47000 امضا برای نامه ی "ما بسیار هستیم" (We Are The Many) جمع کرد، در تقابل با فعالیت های گسترش دهنده ی نفرت و ضد مسلمانان گروه های تندرو مانند مجمع دفاع انگلستان و همچنین تندروهای مسلمانی که پشت چنین قتلی حضور داشته اند.
یکی از موفقیت های این گروه، مخالفت موفقیت آمیز با ورود "تری جونز" کشیش حامی برنامه ی قرآن سوزی در دسامبر 2010 به انگلستان است (لینک)
جدای از فعالیت های مرتبط با انتخابات پارلمانی، این گروه در مورد موضوعات خاص مانند نژادپرستی و یا گروه های تندروی اسلام گرا تحقیقاتی انجام میدهد و نتایجش را برای روشنگری افکار عمومی منتشر میکند. از جمله ی  آنها میتوان به جزوه ی 60 صفحه ای به نام «دروازه ی ترور» (The Gateway of Terror) در مورد "انجم چودهرى" (Anjem Choudary) و شبکه اش "المهاجرون" است. او یکی از فعالین مسلمان تندرو در انگلستان است
یکی دیگر از برنامه های این گروه لیستی از کاندیدا های تندرو و راست گرا در انتخابات است تا از رأی آوردن آنها جلوگیری کند. در این صفحه آن لیست را قرار داده است. علاوه بر مورد فوق، در مورد دیگر احزاب تندرو همانند "حزب ملی بریتانیا"، "مجمع دفاع انگلستان"، "حزب دموکرات های انگلیسی" (The English Democrats Party)، و حزب التحریر و ... مقالاتی مینویسد و به روشنگری میپردازد.
فعالیت های تحقیقاتی این گروه در مورد احزاب تندرو و نژادپرست، محدود به انگلستان نیست و دیگر کشور های اروپا را نیز شامل میشود. تا کنون در مورد چهار کشور آلمان، اتریش، مجارستان و اسپانیا گزارش منتشر کرده است.
این گروه برنامه ی گسترده ای برای انتخابات 2014 دارد تا بتواند حضور احزاب تندرو را به اقلیت برسانددر 22 می 2013 این افسر ارتش انگلستان در حالیکه در مأموریت نبوده توسط دو نفر به قتل میرسد. این دو نفر پس از قتل وی، جسد او را در خیابان انداخته و منتظر پلیس میشوند، در این حین نیز به عابران گفته اند این قتل را به جبران قتل مسلمانان توسط ارتش انگلستان انجام داده اند. این فعالیت باعث شکل گیری جریان های ضد اسلامی زیادی شد که گروه امید نه نفرت در تقابل با ایجاد این جریان ها موضع گرفت.

 
این گروه به فعالیت های آموزشی نیز مشغول است و پروژه ای به نام "ترس و امید" (Fear and Hope) را انجام داده است و نتایج آن بر روی سایتی با همین نام قابل دسترسی است.
علاوه بر گزارش هایی که به دست آورده است، تیشرت، پیراهن، کیف و ماگ هایی منقش به جملات ضد فاشیستی یا با لوگوی گروه به فروش میرساند.

.


   
نظرات کاربران