در حال بارگذاری ...

مسوولان امنیت کشور اگر امروز این رویکرد تخریبی وحدت ملی و دینی را مهار نکنند، فردا شاید خیلی دیر باشد!

دکتر فروز رجایی فر 
 
اخیرا برنامه ای از شبکه قرآن پخش شد که حقیر و بسیاری از فعالین حوزه تقریب فرق و وحدت اسلامی را شگفت زده کرد. در برنامه ای موسوم به شب آسمانی مصاحبه ای ترتیب داده شده بود با جوانی از اقلیت های قومی و مذهبی کشور که طی فرایندی ابتدا جذب وهابیت شده و در تداوم تحولات عقیدتی خود فعلا شیعه شده است. 
البته تغییر و تحول در پی تحقیق و مطالعه حق طبیعی هر انسان پویا و دغدغه مند است؛ لکن نقطه ابهام و شگفتی، اقدام صدا و سیمایی که باید ظاهرا ملی باشد در انعکاس این گونه وقایع است؛ در حالی که حضرت امام راحل و مقام معظم رهبری، موکدا مبلغین و رسانه های کشور را از ایجاد حساسیت مذهبی منع نموده و این عمل را آب ریختن به آسیاب دشمنان اسلام و مسلمانان تعبیر کرده اند. 
در جایی که رهبری تصریح کرده اند که در گفتمان وحدت و تقریب اسلامی نباید نشانه هایی از عزم و اراده برای تبلیغ و تشویق دیگران به تغییر مذهب دیده شود؛ در زمانی که به مناسبت اقدام دشمنان قسم خورده اسلام و توطئه های پیچیده آنان، فضای بسیار مسموم و غیروحدوی بر جهان اسلام حاکم شده است که خون بسیاری از مسلمانان را به زمین ریخته و بذر کینه و تفرقه در سینه ها کاشته است؛ در مقطعی که شیطان بزرگ در غرب و یاران و اذنابش در منطقه بسیار آرزو دارند که ایران اسلامی را به بلیه ای مانند سوریه و بلکه بسیار حادتر از آن دچار کنند و آتش جنگ مذهبی را در ایران بیفروزند و قشون تکفیری تحت امر خود را از هشتاد کشور به داخل مرزهای ایران روانه کنند؛ و در شرایطی که به دلیل تبلیغات رسانه های منگ و معاند شیعه و سنی، هر لحظه به وضع خطرناکی در تنور اختلافات دمیده می شود و به همین لحاظ رسالت و وظیفه علمای دو سو در هوشیاری و حفاظت از امنیت امت اسلامی سنگین تر شده است؛ 
و متاسفانه در همین وضعیت بحرانی که جماعتی کج فهم و کورذهن تلاش می کنند تا علمای شریف و امین امت را در رویارویی با هم قرار دهند و از گفتار هر یک علیه دیگری فتنه ها بسازند تا به زعم خود به وظیفه مذهبی(!) خود عمل کرده باشند؛ و در جایی که رسانه ملقب به ملی جمهوری اسلامی ایران، باید بپذیرد که تنها رسانه ای در جهان است که وظیفه دارد آرمان های نظام، منویات امام و رهبری و اصول جمهوری اسلامی ایران را به طور ناب و حکیمانه طرح و ترویج کند و لوازم فرهنگی و تبلیغی اتحاد امت اسلامی را در داخل کشور و در سطح جهان اسلام تدارک کند؛ 
آیا جای شگفتی و حتی سوء ظن نیست که یک برنامه مستمر در شبکه قران، که در پوشش حمله و افشای وهابیت، آغاز به کار نموده، به تدریج از هدف اعلامی فاصله گرفته و وظیفه خود را تفرقه میان ارکان امت اسلام قرار دهد و در طی مسیر به جایی برسد که از تریبون رسانه ملی، اتفاق کم شمار تغییر مذهب را علیرغم نهی رهبری موضوع کار قرار داده و انسجام قومی و فرهنگی اهل سنت نجیب و وفادار ایران را تهدید کند؟! 
آیا از عملکرد این برنامه در شبکه نامیده شده به قرآن مجید- که فصل مشترک اعتقادات مسلمین جهان است- چنین فهمیده نمی شود که عمل جمهوری اسلامی ایران در خصوص حقوق و کرامت اقلیت ها از جمله اقلیت بزرگ اهل سنت، با ابعاد نظری و شعاری ان متفاوت و حتی در تضاد است؟! 
آیا این دور از انتظار است که علمای اهل سنت، با مطالبه و اصرار مخاطبین خود برای مواجهه با این رویکرد شبکه قرآن، در فشار برای اتخاذ مواضعی قهرآمیز قرار بگیرند و در صورت عدم همکاری با چنین تقاضایی، روند تحولات از اختیار آنان نیز خارج شده و در دست نامحرمان و نااهلان و دشمنان شیعه و سنی قرار بگیرد؟! 
آیا در چنین شرایطی با توجه به تحریک تعصبات و احساسات مذهبی، دیگر امکان و مکانی برای حضور برادرانه و اقدام موثر جوانان اهل تقریب و روحانیت آگاه و فعال وحدوی به منظور رفع فتنه های مذهبی در مناطق حساس کشور وجود خواهد داشت؟! 
مقامات امنیتی کشور دقت کنند که تولید کنندگان برنامه ضمن غفلت از کلیات و فلسفه اصل وحدت اسلامی در اندیشه امام و رهبری، نام این قسمت از برنامه را شاید به اندازه محتوای آن تحریک آمیز انتخاب کرده اند! آیا تهیه کننده و مجری شب آسمانی به ابعاد پیام نهفته در عبارت "روزی که هدایت شدم"، واقف نبوده اند؟! اگر چنین است این گونه افراد صلاحیت در اختیار داشتن ابزار رسانه را با توجه به برد و تاثیر وسیع آن در قضایای فتنه انگیز ندارند و اگر به عمق آثار فاجعه بار این موضع توجه داشته اند، باید در جایی در همان نزدیکی ها، اثر انگشت و رد پای عناصر صهیونیسم جهانی را جستجو کرد! 
مسوولان امنیت کشور اگر امروز این رویکرد تخریبی وحدت ملی و دینی را مهار نکنند، فردا شاید خیلی دیر باشد!

 
نظرات کاربران