در حال بارگذاری ...

رهبر معظم انقلاب «ستاره بلند شرق» می نامدش. شخصیتی فیلسوف، عارف، شاعر، سیاستمدار و روشنفکر. شخصیتی غرب ستیز و خرافه ستیز. و البته مرید سید جمال الدین اسدآبادی.

 رهبر معظم انقلاب «ستاره بلند شرق» می نامدش. شخصیتی فیلسوف، عارف، شاعر، سیاستمدار و روشنفکر. شخصیتی غرب ستیز و خرافه ستیز. و البته مرید سید جمال الدین اسدآبادی. علامه اقبال لاهوری را می گوییم. کسی که خواستار «احیای فکر دینی» بود برای بازگشت مسلمانان به دوران عزت و افتخارشان. مجله الکترونیکی اخوت پرونده ای در جهت معرفی این متفکر بزرگ جهان اسلام تهیه کرده است. در این پرونده مطالب زیر آمده است:

 
نظرات کاربران