در حال بارگذاری ...

 پس از اوج‎گیری اعتراضات مردمی در منطقه و برگزاری باشکوه سالگرد یوم‎النکبه و یوم‎النکسه با تقدیم چندین شهید در مرز‎های مختلف سرزمین‎‎های اشغالی، کاروان الی بیت‎القدس با هدف برطرف کردن آسیب‎‎ها و خلأ‎های پیش‎گفته شکل گرفت تا آغازگر فصل

 پس از اوج‎گیری اعتراضات مردمی در منطقه و برگزاری باشکوه سالگرد یوم‎النکبه و یوم‎النکسه با تقدیم چندین شهید در مرز‎های مختلف سرزمین‎‎های اشغالی، کاروان الی بیت‎القدس با هدف برطرف کردن آسیب‎‎ها و خلأ‎های پیش‎گفته شکل گرفت تا آغازگر فصل نوینی در مبارزات ملت‎‎های دنیا با اشغال‎گران باشد.
نشریه الکترونیک اخوت گزارش مختصری از این حرکت عظیم تهیه کرده است.
محاصره مردمی اسرائیل
بازتاب رسانه ای کاروان
اتحاد؛ در سخت ترین شرایط ممکن
مستند سفری برای بازگشت+فیلم کامل
نظرات کاربران