در حال بارگذاری ...

مستند محمد اسلام داستان گروه جهادی است که در منطه بلوچستان با فضای وحدت ساخته شده. مطلب زیر مصاحبه با محمد امین بهشتیان کارگردان این مستند است.

ایده کار چگونه شکل گرفت؟
هدف که مشخص باشد، ایده و ایده ها خود به خود شکل می گیرند ...

از آنجایی که هدف ما هم با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری (حفظ الله) دفاع در عرصه جنگ نرم و جبهه فرهنگی بود این ایده شکل گرفت.
چرا به این موضوع پرداختید؟
به نظر حقیر در این بازه زمانی (بیداری اسلامی و ...) یکی از مهمترین موضوعات وحدت اسلامی می باشد که به مراتب از دیگر موضوعات و مسائل موجود ارجحیت دارد.
تجربه فیلمبرداری در مناطق اهل سنت چگونه بود؟
بدیهی است که هر منطقه ای با توجه به موقعیت ژئوپلتیک و جغرافیایی خود برگرفته از یک سری آئین ها،رسوم و آرمانها ای است که برای مردمان آن خطه قداستی خاص دارد و باید به آنها احترام گذاشت و همین احترام است که راه هموار را هموارتر می سازد.
بازخورد مستند در نحوه نگرش مخاطب نسبت به اهل سنت چگونه بود؟
متاسفانه استکبار و استبداد و استثمار جهانی با در دست داشتن ابزاری به نام رسانه و در واقع بنگاه های دروغ پراکنی خود،هدفمند در جوامع گوناگون در راستای خواسته های شیطانی خود گام های بلندی برداشته و می دارند که از جمله این گام ها تفرقه اندازی میان مسلمانان (شیعه و سنی) است. و متاسفانه درصد قلیلی در میان برادران مسلمانان هستند که به دلایل گوناگون تحت تاثیر جنگ روانی ودروغ های این رسانه های صهیونیستی قرار می گیرند و ... . بر همین اساس مخاطب ما هم همین طیف از جوامع مسلمان بودند و از استقبال زیاد و اکران های مختلف در منطقه میزان اثربخشی این مستند،تا حدودی مشخص است.
آیا تغییری در این نگرش ها حاصل شد یا نه؟
از آنجایی که در این عرصه با عقاید و باورهای مخاطب سروکار داریم،نمی توان از تغییر ناگهانی و یکباره این عقاید گفت و درصد و نمره داد، ولی به ضرس قاطع می توان گفت که این مستند گامی بلند بود در این راستا.
آیا قصد کارکردن مستند دیگری درباره وحدت اسلامی را دارید یا خیر؟
اگر لیاقت کارکردن و توفیق داشته باشم ،انشاالله. کار کردن و حرکت در این عرصه ، باتوجه به تاکید زیاد مراجع عظام تقلید و رهبری عزیز انقلاب اسلامی از نظر حقیر اگر واجب هم نباشد کمتر از امری واجب هم نیست.
حقیر در حال حاضر تحقیق و پژوهش برای ساخت اثری دیگر در راستای وحدت اسلامی را پیگیر هستم.
فیلم با اجازه دبیرخانه جشنواره عمار و کارگردان روی اینترنت قرار گرفته
 فیلم محمد اسلام قسمت اول
لینک دانلود

 فیلم محمد اسلام قسمت اول
لینک دانلود

   
نظرات کاربران