در حال بارگذاری ...

اینان می خواهند چهره ای از امام نشان دهند که تصویر اسلامی موجود از ایشان در اذهان عامه مسلمانان را به تصویری شیعی و طائفی تبدیل کند. لذا در ابتدای این سایت نوشته است ما می خواهیم تا تصویر حقیقی امام خمینی که رسانه ها آن را مخفی کرده اند را به شما نشان دهیم!! جنایات او علیه حجاج در مکه!، همکاری اش با یهود و فرانسه و...!

 «دلیل اهم المواقع السلفیه» به آدرس salafi.com یکی از سایت هایی است که بنا بر ادعای خودش راهنمای سایت های سلفی است. جالب است که وهابی ها در زیر آن این توضیح را نوشته اند: «دعوۀ الکتاب و السنۀ علی منهاج النبوه و بفهم السلف الصالح، اهل السنۀ و الجماعۀ» خوب است توجه کنیم که اینها سعی دارند سلفی گری را به عنوان تنها قرائت صحیح از اسلام به اهل سنت القاء کنند و چنین تاکید می کنند که باید فقط فهم سلف از دین را ملاک گرفت و لاغیر! 
یک مجموعه از لینک های این سایت آنهایی است که در صفحه ای تحت عنوان «تبیین حقایق دین شیعه!» جمع آوری شده است. در این مجال با اشاره ای کوتاه به محتوای این سایت ها نشان خواهیم داد که دشمنان از چه ابزارهایی جهت حمله به شیعیان استفاده می کنند. شناخت این روش ها باعث خواهد شد که در مسیر خود دقیق تر عمل کنیم و روش های اقدام دشمنان را بهتر بشناسیم. خوب است بدانیم همه این سایتها به هم لینک داده اند و بعید نیست تحت نظر یک مجموعه مدیریت شوند. 
مهم اینکه بدانیم یکی از این سایت ها به حضرت امام خمینی اختصاص دارد!
 اصل اینکه دشمن از مجموعه شخصیت های شیعه ایشان را مورد حمله قرار می دهد نشانگر جذابیت اقدام امام برای بدنه اهل سنت دارد. اینان می خواهند چهره ای از امام نشان دهند که تصویر اسلامی موجود از ایشان در اذهان عامه مسلمانان را به تصویری شیعی و طائفی تبدیل کند. لذا در ابتدای این سایت نوشته است ما می خواهیم تا تصویر حقیقی امام خمینی که رسانه ها آن را مخفی کرده اند را به شما نشان دهیم!! جنایات او علیه حجاج در مکه!، همکاری اش با یهود و فرانسه و...! 
یکی دیگر از این سایت ها «البینه» است که در ذیل آن چنین نوشته: الموسوعۀ السنیۀ فی الشیعۀ الاثنی عشریۀ و جالب تر اینکه سایتی هم تحت عنوان «آل البیت» دارند که در بالای آن آیه «انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا» درج شده است.
سایت البینه بیشتر سیاسی است و مطالبی علیه اقدامات شیعیان در عراق و ایران و لبنان و یمن و... دارد و مثلا اقدام شیعیان علیه داعش را حملات علیه اهل سنت تعبیر می کند! ولی سایت آل البیت نوعاَ به بیان مصادیقی از ارادت اهل سنت به اهل بیت در کتب شان اشاره دارد. ناگفته نماند که این حقیقتی است که اهل سنت در سراسر جهان محب اهل بیت علیهم السلام هستند جالب اینجاست که در این سایت حتی مقاله ای درباره نظر محمد بن عبدالوهاب درباره اهل بیت وجود دارد. باید مواظب باشیم که خدای نکرده با رفتارمان این حب را از اهل سنت نستانیم. اتفاقا همین حب مدخل مشترک خوبی برای گفتگو و همزیستی و جلوگیری از ایجاد دوری شیعه و سنی است. وهابی ها که از این واقعیت آگاه هستند دقیقا روی آن تمرکز کرده اند. 
یکی دیگر از این سایتها «البرهان» است. این سایت پرونده های متعددی را تهیه و ارائه کرده است که درباره آیت الله سیستانی، مواضع شیعیان درباره فلسطین، خمس‏، تقیه و.. اند و همگی سعی در ارائه چهره ای نادرست از تشیع دارند. مطالب متعدد دیگری نیز درباره شیعه نگاشته اند که متاسفانه برخی از آنها به انحرافات در عزاداری ها مربوط است. 
یکی از آنها نیز«مهتدون» است که در ذیل آن نوشته: «چرا تشیع را ترک کردیم؟» آنان که تصور می کنند با روش ضریب دهی به تغییرمذهب دادگان می توان اثرگذار بود باید این سایت را ببینند. آیا ضریب دهی به متشعین جز تحریک بدنه عوام اثر دیگری دارد؟ دقیقا همین اقدام را نیز وهابیون در آن سو انجام داده و می دهند! 
ناگفته نماند که «کسر الصنم» و سایت «عثمان الخمیس» و نیز «فیصل نور» و «الراصد» از جمله سایر سایت های این لیست می باشند که به اینها محدود نیست...

       
نظرات کاربران (1)