در حال بارگذاری ...

 این روزها فلسطین دوباره درگیر آتش و خون شده است. دشمن صهیونیستی از تفرقه میان اعضای امت اسلام و درگیری های داخلی آنان بهترین استفاده را برای ضربه زدن به اصلی ترین موضوع جهان اسلام می برد. ما اما در این میان خوابیم و یا اینکه خود را به خواب زده ایم! همه درگیر داعش اند یا اینکه به تصفیه حساب سیاسی با حماس مشغول. و این دقیقا همان چیزی است که آرزوهای صهیونیست ها را برآورده می کند. قضیه فلسطین برای انقلاب اسلامی اصولی تر و مبنایی تر از آن است که به صرف چند اختلاف سیاسی با بعضی از اعضای حماس، خللی در آن وارد شود. این نکته ای است که عده ای نمی فهمند و یا خود را به نفهمیدن زده اند! فراموشی آرمان فلسطین و یا بی تفاوتی نسبت به آن بازی در پازل دشمنی است که برای رسیدن این روزها لحظه شماری می کرد. بگذاریم و بگذریم که سخن و درد بسیار است از بی بصیرتی دوستان! این عکس ها فقط نمونه کوچکی است از فجایعی که این روزها در فلسطین می گذرد.

 

  
نظرات کاربران