در حال بارگذاری ...

من همیشه گفته ام ولایت فقیه یعنی همان ولایت ابلیس... 99 درصد علمای شیعه مخالف ولایت فقیه هستند. ما ولایت فقیه را منحرف، حکومتی ظالمانه، استبدادی و باطل می دانیم

 ولایت فقیه آن چیزی است که همواره انقلاب را از خطرها مصون داشته و توطئه های دشمنان را خنثی کرده است. لذا دشمنی با آن اصلی اساسی در قاموس دشمنان انقلاب اسلامی بوده است. در این مجال به همسویی افراطیون تفرقه افکن شیعه و وهابیون که هر دو از دشمنان انقلاب اسلامی هستند در دشمنی بی شرمانه با ولایت فقیه می پردازیم. 
ولایت فقیه یعنی ولایت ابلیس!
حسن الهیاری کارشناس شبکه افراطی اهل بیت در تاریخ 3 خرداد 92 می گوید: «من همیشه گفته ام ولایت فقیه یعنی همان ولایت ابلیس... 99 درصد علمای شیعه مخالف ولایت فقیه هستند. ما ولایت فقیه را منحرف، حکومتی ظالمانه، استبدادی و باطل می دانیم.» عقیل هاشمی کارشناس شبکه وهابی کلمه نیز در تاریخ 1 /8 /92 ولایت فقیه را بردگی مقدسی می داند که عقل و شعور و آزادگی را از انسان سلب می کند. او می افزاید: «اسلام آمده تا با ولایت فقیه و مرجعیت تقلید مبارزه کند تا اینکه انسانها آزاد باشند.» 
حسن الهیاری همچنین در تاریخ 3/6/92 میگوید: «اصل نظام شما غیراسلامی و باطل است. اصل نظام شما مبتنی بر دو چیز است: یکی ولایت فقیه و یکی هم قیام در عصر غیبت کبری. هردوی اینها باطل و غیراسلامی خلاف فرمایش ائمه اطهار است.» 
ولایت فقیه بدعت است!

کارشناس شبکه وهابی وصال نیز در تاریخ 16 / 3 /92 می گوید: «آتش شوم ولایت فقیه باعث شده است که خون بی گناهان در سوریه ریخته شود. ایران عامل اسراییل و آمریکاست که مثل سگ هار آن را رها کرده اند و هرکاری که دلش می خواهد انجام می دهد... صهیونیست واقعی دولت ایران است. روز قیامت خطاب به خمینی و خامنه ای گفته می شود که در دنیا چه کار کردید. حال بخورید این آتش عذاب را نوش جانتان.» 
الهیاری در جای دیگر می گوید: «این ظلم هایی که آخوندهای لامذهب می کنند ربطی به مذهب ندارد... آخوندها تمام ظلم های خود را بر اساس اقوال ائمه توجیه می کنند. ولی دروغ می گویند. انقلاب اینها و ولایت فقیه و تمام توجیهاتی که می کنند باطل است. این مردک اصلا مجتهد نیست.» 

 
نظرات کاربران