در حال بارگذاری ...

این روزها باید مرثیه خواند بر مصائب جهان اسلام

وقتی بیداری اسلامی جرقه خورد، و ناگهان موج سلام خواهی منطقه غرب آسیا تا شمال آفریقا را فرا گرفت و نقش صدها ساله استکبار روبه نابودی میرفت، همه ی آگاهان به خباثت های شیطان بزرگ منتظر عکس العملی شدید و همه جانبه از طرف استکبار جهانی بودند. به اعتراف تمامی کارشناسان و تحلیلگران، آنها بهترین راه یعنی تفرقه و دو دستگی را انتخاب کردند. اوایل کار خیلی سخت بود تصور اینکه این نقشه شوم آنها چنان فراگیر بشود که حتی ما را در قضیه فلسطین به شک وادارد. اما امروز شد آنچه نباید میشد، حتی جریانات مذهبی و انقلابی که 30 سال پای کار روز قدس بودند را هم به شک و شبهه واداشت. 

نکند فلسطینی ها ناصبی باشند؟
نکند آنها خون هلال احمر را به بهانه شیعه بودند استفاده نکردند؟
 
نکند آنها برای صدامی که جوانان را شهید کرد، مراسم ختم گرفتند؟
نکند حماس همان داعش است؟
نکند حماس در عراق و سوریه سرهای شیعه را از تنشان جدا میکند؟ 
نکند حماس و ایران روابطشان تیره و تار شده است؟
و...
نشریه الکترونیک اخوت در این پروند به همه ی این شبهات پاسخ خواهد داد.
 
 

 جهت دریافت بروشور این شبهات و پاسخهای آنها به ضمیمه مراجعه کنید
نظرات کاربران