در حال بارگذاری ...

همچنان که ستاره ى صبح امید درخشید، یک بار در انقلاب اسلامى، یک بار در جنگ تحمیلى، یک بار در زندگى شما آزادگان، در این قضیه هم قطعاً شفق امید خواهد درخشید و قطعاً فلسطین به دست مردم فلسطین برخواهد گشت و این زائده ى دروغى و جعلى از صحنه ى جغرافیا محو خواهد شد؛ در این تردیدى نیست.

دنیاى اسلام را به مسائل حاشیه اى سرگرم و مشغول کردند. یک نفر در مى آید مسئله ى شیعه و سنى را مطرح میکند، هلال شیعى را مطرح میکند. زیر گوش شما، صهیونیستها چند میلیون فلسطینى را شصت سال است که زیر فشار قرار داده اند، آن را نمى بینید؛ حکومت جمهورى اسلامى را که این پرچم را بلند کرده است و این حماسه را در دنیا بازسازى کرده، به عنوان خطر معرفى میکنید؟! خیانت از این بالاتر؟ ملت ایران نگذاشته و نخواهد گذاشت. ملت ایران امسال هم به توفیق الهى، به خواست الهى، روز قدس آنچنان حرکتى خواهد کرد که مشتى بر دهان دشمنان اسلام و دشمنان فلسطین باشد. طرح مسئله ى فلسطین براى جمهورى اسلامى یک امر تاکتیکى نیست؛ یک امر بنیانى است، از اعتقاد اسلامى ناشى میشود. وظیفه ى ماست که این کشور اسلامى را از سلطه و چنگ قدرت غاصب و پشتیبانهاى بین المللى اش در بیاوریم، به دست مردم فلسطین بسپاریم؛ این وظیفه ى دینى است، وظیفه ى همه ى مسلمانهاست؛ همه ى ملتهاى اسلامى، همه ى دولتهاى اسلامى وظیفه دارند که این کار را انجام بدهند؛ این یک وظیفه ى اسلامى است. ما با این چشم به قضیه ى فلسطین نگاه میکنیم، دیگران هم باید با همین دید نگاه کنند. این قضیه را در بازى هاى سیاسى، در تبادلات سیاسى، در بده بستانهاى سیاسى و احیاناً خائنانه قرار ندهند؛ قضیه، قضیه ى دینى است، قضیه ى اعتقادى است و بایستى دنبال شود.
و من به شما عرض کنم؛ همچنان که ستاره ى صبح امید درخشید، یک بار در انقلاب اسلامى، یک بار در جنگ تحمیلى، یک بار در زندگى شما آزادگان، در این قضیه هم قطعاً شفق امید خواهد درخشید و قطعاً فلسطین به دست مردم فلسطین برخواهد گشت و این زائده ى دروغى و جعلى از صحنه ى جغرافیا محو خواهد شد؛ در این تردیدى نیست.
رهبر معظم انقلاب25/5/91

 روز قدس در نیجریهروز قدس در مصر

روز قدس در تاجیکستان
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هر سال به مناسبت روز جهانی قدس در قرارگاه مرکزی و برخی از دفترهای منطقه ای و ناحیه ایش همایش برگزار میکند که در آن اعضا و طرفداران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، تحلیلگران و شخصیت های اجتماعی، علما و شهروندان کشور شرکت میکنند. این عکس ها از همایش روز قدس در قرارگاه مرکزی حزب در دوشنبه پایتخت تاجیکستان در تاریخ 17 آگوست 2012 میباشد.روز قدس در بحرین
لینک دانلود

روز قدس در یمن
لینک دانلود

روز قدس در ترکیه
لینک دانلود

روز قدس در عراق
لینک دانلود

روز قدس در افغانستان

  

نظرات کاربران