در حال بارگذاری ...

فلسطین هیچ راهی جز مقاومت ندارد؛ این را باید بگویند، باید بخواهند؛ دولتهای اسلامی هم باید همین را تکرار کنند. البته بسیاری از دولتهای عرب، در قضیه ی غزه و قبل از او در قضایای دیگر، امتحان بسیار بدی دادند؛ بسیار امتحان بدی دادند. هر وقت صحبت مسئله ی فلسطین شد، هی گفتند مسئله ی فلسطین مسئله ی عربی است! آن وقتی که وقت عمل آمد، مسئله ی فلسطین بکلی از همه ی معادلاتشان حذف شد و به جای اینکه به فلسطین کمک کنند، به فلسطینی کمک کنند، به برادر عرب خودشان کمک کنند - اگر به اسلام هم عقیده ندارند، اقلاً به عربیت خودشان پابند باشند - همه از میدان عقب کشیدند! بسیار امتحان بدی دادند. اینها هم در تاریخ خواهد ماند. رهبر انقلاب ۱۳۸۸۱۲۰۸

تاریخچه اشغال سرزمینهای فلسطین 
 
 
 
جنگ نابرابر فلسطین و اسرائیل
 
 
 
نقشه راه مسئله فلسطین از منظر رهبر معظم انقلاب

 

 
مهمترین مسئله جهان اسلام
 

دستاوردهای راهبردی مقاومت اسلامی در نبرد رمضان
نظرات کاربران