در حال بارگذاری ...

سال هاست از یک سو جریان وهابیت خود را به عنوان اهل سنت واقعی معرفی نموده و با گمراه دانستن مذاهب و اندیشه های دیگر اهل سنت، به طرد و مقابله با آنها می پردازد. آن گونه که در کشور عربستان اندیشه ها و مذاهب دیگر اهل سنت نیز مجالی برای فعالیت و اظهارنظر ندارد. این در حالی است که این کشور خود را نماینده و پرچم دار اهل سنت می داند و در تلاش است تفکر حاکم بر این کشور را تفکر غالب بر تمام اهل سنت جلوه دهد.

حجت الاسلام مهدی مسائلی
 
تقسیم کار دشمن و دوست برای ایجاد تفرقه!
دشمنان اسلام برای ایجاد فاصله میان مذاهب اسلامی و تشدیدِ خصومت های فرقه ای همواره روش های پیچیده ای را به کار بسته اند که متأسفانه غفلت و عدم آگاهی از چند وچون این روش ها موجب شده که افرادی ناخواسته به مزدوری دشمنان درآمده و به تحقق اهداف آنان کمک کنند. 
یکی از روش های متداول دشمن در این زمینه، تأسیس و تقویت و هدایت جریان های افراط گرا در مذاهب اسلامی، و معرفی آنها به عنوان تفکر حاکم بر این مذاهب است. 
به دیگر سخن این جریان های افراط گرا مأموریت دارند با پرچم داری از مذهبی خاص، به دیگران این گونه القاء کنند که سایر پیروان آن مذهب نیز همچون آنها اندیشیده و رفتار می کنند. 
البته از سوی مقابل، عده ای نیز مأموریت می یابند تا با پخش شایعات و گزارش هایی جهت دار به مخالفان مذهبی بقبولانند که این گونه نسبت ها صحیح است. 
نمونه آن که سال هاست از یک سو جریان وهابیت خود را به عنوان اهل سنت واقعی معرفی نموده و با گمراه دانستن مذاهب و اندیشه های دیگر اهل سنت، به طرد و مقابله با آنها می پردازد. آن گونه که در کشور عربستان اندیشه ها و مذاهب دیگر اهل سنت نیز مجالی برای فعالیت و اظهارنظر ندارد. این در حالی است که این کشور خود را نماینده و پرچم دار اهل سنت می داند و در تلاش است تفکر حاکم بر این کشور را تفکر غالب بر تمام اهل سنت جلوه دهد. 
متأسفانه از سوی دیگر عده ای از شیعیان نیز عامدانه و یا از روی ناآگاهی بر این انتساب صحه گذاشته و عقاید وهابیت را عقاید اهل سنت جلوه می دهند. 
البته دشمنان مشابه همین جنگ تبلیغاتی در مورد شیعیان نیز به کار بسته اند و همزمان با تأسیس و تقویت جریان های افراط گرا در شیعه، به اهل سنت این گونه القاء می کنند که این گروه ها نماینده تفکر شیعه بوده و اعتقادات و رفتارهای موهن و زشت آنها نمونه و تصویری از افکار و رفتارهای شیعیان است. 
بازی خوردن محدث نوری از عوامل بریتانیا
برای روشن شدن این بحث لازم به ذکر نمونه ای تاریخی هستیم. متأسفانه در عصر معاصر شیعه متهم به اعتقاد به تحریف قرآن شده است و عده ای جاهل و یا مزدور از میان اهل سنت همواره بر این نسبت تأکید می ورزند؛ یکی از عواملی که به ترویج و تبلیغ این نسبت دروغین کمک فراوانی نمود تألیف کتاب « فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب» توسط محدث نوری بوده است. اگرچه نقل شده که وی در اواخر حیاتش از تألیف و نحوه نام گذاری این کتاب پیشمان گشته بود، ولی درباره انگیزه تألیف این کتاب توسط محدث نوری گزارش معتبری بیان شده که روشنگر بسیاری از توطئه های دشمنان است. محقق وعالم بزرگ سردار کابلی می گوید: از میرزا حسین نوری پرسیدم: چرا چنین کتابی نوشتی که مایه خجالت ما و تهاجم معاندین گردد؟ 
محدث نوری گریست و گفت: معمم سید هندی ای نزد من آمد و به من گفت: اگر خدا اسم علی را در قرآن آورده بود دیگر به این شکل حقش غصب نمی شد و به این شکل خانه نشین نمی شد؛ و اصرار بسیار نمود که کتابی نوشته شود در نقص قرآن که باعث تسکین قلب های ما باشد و محبت ما را به امیرالمؤمنین بیشتر نماید، و با اصرار خواست که لااقل روزی یک صفحه از آن کتاب نوشته شود، و خودش هر روز نزد من می آمد و صفحه ای از روایات در مورد تحریف را از من می گرفت. وقتی کتاب به پایان رسید، دیگر او نیامد و از او خبری نشد. یک بار که اتفاقا در بغداد برای اخذ ویزا به سفارت بریتانیا رفتم -زیرا آن زمان عراق تحت سلطه بریتانیا بود- دیدم یکی از اعضای سفارت به من نگاهی طولانی می کند. او را نگریستم و احساس کردم او را قبلاً جایی دیده ام. به من سلام کرد خود را شناساند که همان سید هندی است که هر روز نزد من می آمده و خواستار صفحات کتاب فصل الخطاب می شده، با این عضو سفارت انگلیس بوده است. 
 
داعش ابایی از کشتار اهل سنت ندارد
متأسفانه در سال های اخیر نیز شاهد رشد بی سابقه افراط گرایی در میان مذاهب اسلامی بوده ایم آن گونه که داعیه داران آنها خواهان حکومت و تسلط فکری و نظامی بر تمام جهان اسلام هستند. گروه داعش نیز یکی از این جریان ها است که البته اسناد و مدارک معتبر و روشنی حاکی از نقش مستقیم سرویس های جاسوسی آمریکا و اسرائیل در تشکیل آن دارد. این گروه تندرو اگرچه خود را پرچم دار و حامی اهل سنت معرفی می نماید، ولی هرگونه مخالفت فکری و عملی با خود را از ناحیه اهل سنت نیز برنتافته و آنها را نیز را با اکراه و اجبار به توبه و همراهی با خویش وا می دارد و در صورت عدم پذیرش این دعوت ابایی در قتل و کشتار اهل سنت نیز ندارند. 
بااین همه، متأسفانه عده ای می خواهند که تفکر گروه های متحجری همچون داعش را تفکر حاکم بر اهل سنت جلوه داده و تقابل و دشمنی این گروه های مزدور با شیعه را جنگ شیعه و سنی نشان دهند. 
راست اینکه هم اکنون فتنه گران مذهبی با استفاده از تمام امکانات رسانه ای و تبلیغاتی در تلاشند به گزارش ها و شایعات بی پایه و دروغین دامن زده و از کاه کوه بسازند، همچنان که حمایت حاکمان فاسد و مزدور جهان عرب و اذناب آنها از داعش را حمایت اهل سنت از داعش تعریف می کنند. و یا تصاویر افراط گرایانی که در بعضی از کشورهای عربی و مسلمان به حمایت از داعش پرداخته اند را برجسته ساخته و چنین القاء می کنند که این اقلیت افراط گرا، اکثریت مردم اهل سنت این کشورها هستند. 
باید بدانیم که در چنین جنگ روانی و فضای مسمومی، هدایت و پیروزی از آن کسانی است که با تکیه محکمات و اصول خدشه ناپذیر دینی، از متشابهات دوری گزیده و از دامن زدن به شایعات اجتناب می ورزند.

   
نظرات کاربران