در حال بارگذاری ...

وقتی به شاهو گفتند که رئیس دانشگاه ایرانمهر تسهیلات ویژه ای را برای ادامه تحصیل وی در نظر گرفته است، با لبخند گفت: من برای تسهیلات این کار را انجام ندادم. حتی اگر کوچک ترین جبرانی هم در کار نبود باز این راه را می رفتم، چون به امام حسین(ع) ارادت دارم.

اهل سنت کردستان دلسوخته خاندان نبوت اند و در گذر محرم هیئت های عزاداری اهل سنت دوشادوش هیئت های شیعه برای حسینِ فاطمه سوگواری می کنند. 
خیمه عزای حسینی که برپا می شود هر کس به طریقی می خواهد در مجلس عزای مولای بی سر کربلا، سهمی داشته باشد یکی نوحه می خواند، آن دیگری طبل و سنج آماده می کند، دیگری کفش عزاداران را جفت می کند، و آن دیگری 72 کیلومتر مسیر رفت و برگشت از قروه تا دهگلان را با دو استقامت طی می کند. با پیراهن مشکی که رویش نوشته: 72 کیلومتر استقامت به یاد 72 شهید کربلا. شاهو رحیمی دانشجوی اهل سنت دانشگاه ایرانمهر، اهل دهگلان کردستان. 
وقتی به شاهو گفتند که رئیس دانشگاه ایرانمهر تسهیلات ویژه ای را برای ادامه تحصیل وی در نظر گرفته است، با لبخند گفت: من برای تسهیلات این کار را انجام ندادم. حتی اگر کوچک ترین جبرانی هم در کار نبود باز این راه را می رفتم، چون به امام حسین(ع) ارادت دارم. 
 
نظرات کاربران