در حال بارگذاری ...

همه ما اعتقاد و ایمان داریم که قیام امام حسین برای عدالت و قسط و برقراری دین اسلام و خدمت به مردم بود. شهادت، مقاومت، شجاعت و مردانگی امام حسین (ع) برای ما الگو است. ما باید به این پاکان اقتدا کنیم و سیرت این بزرگان را در زندگی پیاده کنیم. تنها یک محبت خالی کافی نیست.

یزید در تاریخ، دو حادثه تلخ را رقم زده و لکه ننگی در تاریخ اسلام بلکه در تاریخ بشریت از خودش باقی گذاشته است. یکی واقعه حره و دیگری واقعه کربلا. 
شهادت، عزت و افتخار است و امام حسین با همه یارانش به درجه رفیع شهادت نایل شدند. جمیع کسانی که ظلم کردند به حضرت حسین و یارانش، خدا آن ها را با ذلت و خواری برد و رسوا شدند. آن ها انسانی را شهید کردند که افتخار جهانیان بود. 
اهل بیت همگی جایگاه خاصی در قلوب اهل سنت دارند. در اهل سنت کسی نیست که محبت اهل بیت را در قلبش نداشته باشد. همه مسلمانان اعم از شیعه و سنی، اهل بیت را دوست دارند و محبت اهل بیت جزو مشترکات مسلمانان است. چه مسلمانی در دنیا بوده و هست که به امام حسین عشق نورزد؟ 
همه ما اعتقاد و ایمان داریم که قیام امام حسین برای عدالت و قسط و برقراری دین اسلام و خدمت به مردم بود. شهادت، مقاومت، شجاعت و مردانگی امام حسین (ع) برای ما الگو است. ما باید به این پاکان اقتدا کنیم و سیرت این بزرگان را در زندگی پیاده کنیم. تنها یک محبت خالی کافی نیست. 
منبع:
خبرگزاری تقریب 
 
 
نظرات کاربران