در حال بارگذاری ...

مسلمانان اهل سنت ارادت ویژه ای به سید و سالار شهیدان داشته و به تکریم و بزرگداشت ایشان دست می زنند. مجله الکترونیکی اخوت پرونده ای را درباره حب و ارادت اهل سنت به امام حسین «ع» تهیه کرده است.

 شهادت امام حسین «ع» دل هر آزاده ای را به درد می آورد. حتی غیرمسلمانان تحت تاثیر این بزرگمرد قرار گرفته و در برابر عظمت او زانو می زنند، چه رسد به مسلمانان. وقتی توصیه های قرآن کریم و پیامبر اعظم «ص» مبنی بر لزوم محبت اهل بیت «ع» با مظلومیت، ظلم ستیزی و عدالتخواهی امام حسین «ع» تلفیق می شود، از ایشان چهره ای اسطوره ای می سازد که الگوی تمامی آزادی خواهان و عدالتخواهان مسلمان خواهد شد. 
مسلمانان اهل سنت ارادت ویژه ای به سید و سالار شهیدان داشته و به تکریم و بزرگداشت ایشان دست می زنند. مجله الکترونیکی اخوت پرونده ای را درباره حب و ارادت اهل سنت به امام حسین «ع» تهیه کرده است. در این پرونده مطالب زیر آمده است: 

 
نظرات کاربران (1)