در حال بارگذاری ...

در این مستند به چگونگی رفتار با زندانیان در زندان های متعلق به آمریکا از جمله ابوغریب و گوانتانامو پرداخته شده و پشت پرده آنچه به عنوان جنگ با تروریسم خوانده می شود را مشخص می سازد.

مستند «تاکسی به مقصد تاریکی» برندة جایزه اسکار بهترین فیلم مستند در سال 2008 است. این مستند که توسط الکس گیبنی کارگردانی شده است، شیوه شکنجه آمریکا در افغانستان را تصویر می کند. 
در این مستند به چگونگی رفتار با زندانیان در زندان های متعلق به آمریکا از جمله ابوغریب و گوانتانامو پرداخته شده و پشت پرده آنچه به عنوان جنگ با تروریسم خوانده می شود را مشخص می سازد.

 
نظرات کاربران