در حال بارگذاری ...

در جزوه ضمیمه شده سعی شده است در موضوعات مرتبط با جهان اسلام کتابهای مفیدی که تاکنون نوشته شده را معرفی نماییم.

 همواره برای کسانی که می خواهند در موضوعات مرتبط با جهان اسلام مطالعات نظام مند داشته باشند، داشتن یک سیر مطالعاتی دقیق اولین مسئله است. اینکه از میان انبوه کتابهای موجود چه کتابی را بخوانیم و کدام را نه. در واقع چه کتابی مفید و چه کتابی خواندنش جز وقت تلف کردن فایده ای ندارد. 
در جزوه ضمیمه شده سعی شده است در موضوعات مرتبط با جهان اسلام کتابهای مفیدی که تاکنون نوشته شده را معرفی نماییم.
نظرات کاربران