در حال بارگذاری ...

میثم شیروانی پژوهشگر عرصه جهانی در فیس بوک شخصی خود درباره علل ایجاد پدیده داعش؛ بصورت تیتروار چنین نوشت:  1. ابهام مرزهای هویتی2. نظم نامتوازن سیاسی سایکس-پیکویی منطقه3. ناکارآمدی الگوی دولت-ملت در منطقه4. فقدان الگوی موفق اسلام سیاسی همساز با

میثم شیروانی پژوهشگر عرصه جهانی در فیس بوک شخصی خود درباره علل ایجاد پدیده داعش؛ بصورت تیتروار چنین نوشت: 

 1. ابهام مرزهای هویتی
2. نظم نامتوازن سیاسی سایکس-پیکویی منطقه
3. ناکارآمدی الگوی دولت-ملت در منطقه
4. فقدان الگوی موفق اسلام سیاسی همساز با مدرنیته
5. استبداد و فقدان آزادی های سیاسی و اجتماعی: افراط در بدنه جامعه زاییده ی سرکوب و استبداد است
6. فقدان جامعه مدنی و فقدان ارتباطات درهم تنیده ی منظم و منسجم اجتماعی و فقدان نهادهای مدنی واسط میان افراد جامعه و نهاد قدرت حاکم
7. جمود و تحجر و نص گرایی و گریز از اجتهاد در رجوع به کتاب و سنت سلف
8. انفعال در برابر مدرنیسم و امواج جهانی شدن و تاثیرات فرهنگی و هویتی آن و در نتیجه واکنش های یکسره سلبی و افراطی در برابر آن
9. توده ای شدن جوامع مسلمان و جامعه توده وار (همان عاملی که به اعتقاد هانا آرنت نازیسم را در آلمان تولید کرد)
10. مسخ حوزه عمومی که سابقا در جوامع شرقی سنتی عامل هضم گروه ها و حرکت های افراطی و ضربه گیر جنبش های افراطی بود... چنانکه با فقدان حوزه عمومی، گروه های اجتماعی مانند داعش به راحتی از بدنه جامعه می بُرند و کنده می شوند و پنجه به چهره جامعه خود می کشند.
11. تضعیف قدرت مرکزی و خلأ قدرت در بخش هایی از کشور(سوریه و عراق)
12. نزاع شیعه-سنی و دامن زدن برخی رسانه ها به دیالکتیک شیعه و سنی در منطقه
13. سرکوب اسلام سیاسی توسط برخی حکومت های مرکزی خاورمیانه و قدرت های جهانی متحدشان
14. تحقیر و سرکوب روانی بخش های حاشیه نشین جوامع مسلمان با گرایشات مذهبی توسط سیاست های حکومت مرکزی ، جریان غالب رسانه های غربی، برخی دولت های غربی
15. غیردموکراتیک بودن فرهنگ سیاسی عمده جماعت های اسلامگرا در منطقه
16. محو عرفان و فرهنگ تصوف در میان برخی جوامع و گروه ها و فرقه های مسلمان 
17. محو فرهنگ عقلانیت بخصوص خرد جمعی در میان بخشی از گروه های اسلام گرا
18. اتمیزه شدن انسان های جوامع شرقی به تبع جوامع غربی با این تفاوت که گروه ها و نهاد های مدنی در اینجا به قدر کافی رشد نکرده اند که انسان اتمیزه را به خود جذب کنند و در نتیجه فرد اتمیزه ی بریده از بافت جامعه(خانواده و خویشاوندان و شبکه دوستان و هم محله ای ها و ...) به راحتی جذب گروه های بی هویت افراطی مانند داعش می شوند.
19. بزرگنمایی رسانه های جریان غالب جهانی که به مثابه منبع قدرت نرم داعش عمل می کنند
20. نفوذ و تاثیر برخی قدرت های منطقه ای و جهانی در بدنه این جریان و جهت دهی آن
نظرات کاربران