در حال بارگذاری ...

گفتمان استراتژیک و حیاتی وحدت جز با اقدامات دلسوزانه و پرشور مردمی گسترش نمی یابد و نمی توان از اقدامات دولتی و تزیینی امیدی به تقویت آن داشت. آنچه در اینجا جمع شده ایده هایی مناسب برای پیش برد «گفتمان وحدت اسلامی» یا همان «راهکار ایجاد عزت و قدرت در مسلمانان» است که می توان باز هم به آنها افزود.

 وحدت، عامل ایجاد قدرت و عزت است. این را اروپایی هایی که در دو جنگ خونین جهانی حدود 100 میلیون انسان را کشتند و کشورهای خود را تخریب کردند بهتر از مایی فهمیده اند که قرآن مهجوری را داریم که صریحا تاکید دارد: «و لاتنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم» یعنی «اختلاف نکنید چرا که ضعیف شده و قدرت و اثرتان را از دست می دهید»
گفتمان استراتژیک و حیاتی وحدت جز با اقدامات دلسوزانه و پرشور مردمی گسترش نمی یابد و نمی توان از اقدامات دولتی و تزیینی امیدی به تقویت آن داشت. آنچه در اینجا جمع شده ایده هایی مناسب برای پیش برد «گفتمان وحدت اسلامی» یا همان «راهکار ایجاد عزت و قدرت در مسلمانان» است که می توان باز هم به آنها افزود. امید آنکه مرضی رضای الهی باشد.
طبعا برای کسی که هنوز با این گفتمان به طور دقیق آشنا نیست مطالعه کتب و جزوات مرتبط ضروری است.
این پرونده در قالب هفت بخش خدمت شما تقدیم می گردد. از آنجا که بسیاری از مضامین در بخش های مختلف توزیع شده اند مطالعه همه این هفت بخش را به شما توصیه می کنیم. 
(نکته: کسانی که برای اجرای این ایده ها نیاز به محتوا دارند از طریق ایمیل مجله الکترونیکی اخوت (okhowahmag@gmail.com) یا شماره تلفن 09193517516 نوع محتوایی که نیاز دارند را اعلام کنند تا برای آنان تامین شود)
 
 

     
نظرات کاربران