در حال بارگذاری ...

از یک طرف نگرش و سیاستهای نارسا در جمهوری اسلامی نسبت به مهاجرین افغانستانی که باعث بوجود آمدن رفتارها و قوانین نامناسب و محروم کردن مهاجرین از حقوق تحصیلی و شهروندی میشود، از طرف دیگر فعالیت و تلاش روز افزون گروههای شیعه انحرافی، باعث می شود هر روز جوانان بیشتری به افکار انحرافی و گرایشهای افراطی بپیوندند.

نزدیک به 4 یا 5 سال است که هیئتهایی از مهاجرین افغانستانی در شهرهای مختلف ایران از جمله کاشان و اصفهان و بالاخص قم رشد بسیار چشمگیر و قارچ گونه ای داشته و دارند. 
سرعت رشد این هیئتها به گونه ای است که مکان برگزاری مراسمات این هیئتات در همین چند سال اخیر از خانه های شخصی کوچک به حسینیه ها و مساجد بزرگ و بعضا سالنهای ورزشی تغییر یافته است. نوع عزاداریهای انحرافی و افراطی آنان و تعدد مراسم و دهه های عزاداری آنان نشان دهنده وابستگی آنها به جریانهای افراطی شیعه می باشد. 
مسلما این هیئات نماینده کل جامعه مهاجرین مذهبی افغانستان نیستند بلکه جزئی از کل برادران افغانستانی اند، ولی این جزء کوچک بواسطه حضور کثیری از جوانان پر شور، تاثیر گذاری زیادی دارد. 
میزان رشد و تاثیر گذاری این هیئتها باعث شده است تا این سوال مطرح شود که عوامل بوجود آورنده این هیئت های افراطی چیست؟ چرا باید مهاجرین افغانستانی که به لحاظ مذهبی انسانهای سنتی شناخته می شوند، در دامن چنین جریانهای تندی گرفتار شوند و بخش زیادی از جوانان مهاجر تحت تاثیر این تفکرات و گرایشهای افراطی قرار بگیرند؟ آن هم در زمانه ای که ضرر و زیان این گرایشات افراطی بر هیچ کس پوشیده نیست!!! 
یک نکته قابل توجه اینکه پولهای مصرفی مراسم این هیئتها همانند مخاطبان شان رشد چشمگیری داشته است. بگونه ای که بسیاری از هیئت های ایرانی بزرگ هم قادر به رقابت با این هیئتهای مهاجرین نیستند. امکان ندارد این هیئات در یک مدت زمان کم به خاطر برپایی خوب مراسم و سخاوت بانیان خود رشد کرده باشند. بلکه ظاهر قضیه نشان می دهد که حمایتهای پشت پرده ای وجود داشته و دارد. حمایتهایی از طرف گروهها و جریانهایی که منافع شان در رشد هر چه بیشتر گرایشات و افکار تند مذهبی در میان شیعیان است. حمایت هایی که از طرف بعضی از علمای افراطی با استفاده از ابزار پول و رسانه انجام می گیرد و احساسات پاک مذهبی و سرمایه محبت به اهل بیت علیه السلام را با گونه های عزاداری افراطی به سمت بغض به دیگر مسلمانان می کشانند. 
این جریانهای افراطی بذر افکار انحرافی خود را در جوامعی می کارند که به لحاظ علمی و فکری در سطح پایینی باشند. باید توجه داشته باشیم که سروکار نداشتن مردم یک جامعه با محیطهای علمی و فکری به افکار تند و افراطی و انحرافی مجال رشد می دهد. اگر از این نکته غفلت کنیم باید در انتظار گرایش مردم به سمت تفکرات افراطی باشیم. 
این غفلت در میان جامعه مهاجرین افغانستانی رخ داده است. بسیاری از جوانان مهاجرین فقط بواسطه غیر ایرانی بودنشان از تحصیل در سطوح مختلف درسی و تحصیلی محروم مانده اند و پیوندشان با محیط های علمی قطع شده است. پس طبیعی است که این جوانان در هجمه تبلیغات رسانه ای شیعیان افراطی، افکار و گرایشهای افراطی پیدا کنند. از طرف دیگر رفتارهای سلیقه ای و زشت بعضی از مسئولین و مامورین در مواجهه با مهاجرین به این گرایشها دامن زده است و به آن شدت بیشتری بخشیده است. رفتارهایی که اصلا در شانیت جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی نیست. اما متاسفانه روزانه شاهد انتشار این رفتارهای سخیف در رسانه ها و شبکه های اجتماعی هستیم. اخیرا هم که کلیپی از رفتار زشت مامورین انتظامی با عده ای از مهاجرین در فضای اینترنتی داخل و خارج کشور پخش شد و همگان دیدند که چگونه یک مامور نادان، دوربین به دست، با آبروی نظام و انقلاب بازی می کرد و هرگونه توهین و جسارتی را به مهاجرین روا میداشت. 
در پایان می توان گفت، از یک طرف نگرش و سیاستهای نارسا در جمهوری اسلامی نسبت به مهاجرین افغانستانی که باعث بوجود آمدن رفتارها و قوانین نامناسب و محروم کردن مهاجرین از حقوق تحصیلی و شهروندی میشود، از طرف دیگر فعالیت و تلاش روز افزون گروههای شیعه انحرافی، باعث می شود هر روز جوانان بیشتری به افکار انحرافی و گرایشهای افراطی بپیوندند. جوانانی که تا دیروز به عنوان شاگردان ممتاز مقاطع مختلف تحصیلی با شور و شوق به دنبال صعود به مدارج بالای علمی بوده اند و در مدارس همیشه به عنوان شاگردان ممتاز مطرح بودند، اما امروز بواسطه روشن نبودن آینده تحصیلی خود ناامید و بی انگیزه تحصیل را ترک می کنند و به کارگری می پردازند. جوانان مستعد و هوشمندی که می توانستند در دامن جمهوری اسلامی با افکار انقلاب اسلامی و امام خمینی آشنا شوند تا فردا روزی به عنوان یک نیروی انقلاب در کشور همسایه به مردم و جامعه خدمت کنند، اما امروز بیشتر با افکار شیرازیها و حسن الهیاریها آشنا هستند و به آنها اقتدا می کنند و از آنها درس می گیرند. 

 
نظرات کاربران