در حال بارگذاری ...

دوهفته نامه عهد با یکی از طلبه های پاکستانی مقیم ایران مصاحبه ای ترتیب داده که اخیرا در مجله الکترونیکی اخوت هم منشر شده. مجموعه فرهنگی مسجد نما هم این مصاحبه کوتاه را در یک کاغذ دو رو طراحی کرده تا به شکل چاپی بشود از آن استفاده کرد.

 دوهفته نامه عهد با یکی از طلبه های پاکستانی مقیم ایران مصاحبه ای ترتیب داده که اخیرا در مجله الکترونیکی اخوت هم منشر شده. مجموعه فرهنگی مسجد نما هم  این مصاحبه کوتاه را در یک کاغذ دو رو طراحی کرده تا به شکل چاپی بشود از آن استفاده کرد. حرف های این طلبه جوان آنقدر بی پرده و واضح است که لازم به توضیح نیست. پیشنهاد می کنیم  این برگه را چاپ و در مسجد و اماکن دیگر پخش کنید. خیلی ها به موضوع وحدت و خویشتن داری اینگونه نگاه نمی کنند... 
این تک برگ را از قسمت ضمائم دانلود کنید

 
نظرات کاربران