در حال بارگذاری ...

تحجر و تحجرگرایی که مرادف با جمود فکری است قدمتی همزاد با تاریخ ادیان و عقاید بشری دارد. اسلام و جامعه مسلمین نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و از بدو تشکیل حکومت اسلامی در مدینه اولین خطرها و تهدیدها از جانب متحجرین متوجه اسلام عزیز شد.

 مقام معظم رهبری در تعریف تحجر می فرمایند: "تحجر آن است که کسی که میخواهد از مبانی اسلام و فقه اسلام، برای بنای جامعه استفاده کند، به ظواهر احکام اکتفا کند و نتواند کشش طبیعی احکام و معارف اسلامی را در آن جایی که قابل کشش است، درک کند و برای نیاز یک ملت و یک نظام و یک کشور، که نیاز لحظه به لحظه است، نتواند علاج و دستور روز را نسخه کند و ارائه بدهد." 
این نحله فکری همیشه از آنجا که ظاهری متشرع داشتند و تظاهر به دینداری میکردند هزینه های سنگینی از مسلمانان میگرفتند و بزنگاه نیاز اسلام به بصیرت و حرکت دقیق با بهانه گیریها و سستی های خود موجب تضعیف و انحراف عقاید مومنان و سرد شدن شور و احساسات نو مسلمانان در دفاع از اسلام و حریم نبوی می شدند. 
با رصدی از فضای کشور دیده میشود که چند سالی است دوباره این جریان تقویت شده است و با شیوه ای جدید، به اسم مبارزه با وهابیت به تفرقه میان شیعه و سنی دامن میزنند. بر کسی پوشیده نیست که مبارزه با گسترش تفکر تکفیری وهابیت مهم است ولی نوع مواجهه و برخورد با این تفکر خیلی مهمتر است تا به اشتباه با معلول ها مبارزه نشود و همچنین خدای نکرده دغدغه های مخلصانه و الهی بسیاری از طلاب و جوانان، ره به ترکستان نبرد. 
بر آن شدیم که به پرونده ای مشابه و معاصر این جریان بپردازیم باشد که چراغ راهمان در مسیر کنونی باشد. 
 
برای آشنایی بیشتر با این جریان همچنین بخوانید: 

 - انجمن حجتیه ریشه در تاریخ دارد!
نظرات کاربران