در حال بارگذاری ...

بگو به باد؛ بپوشد لباسِ نامه بَران را به گوشِ قُدس رسانَد سلامِ همسفران را بگوید؛ این همه، آماده اند تا چو شهیدان کنند سویِ تو هموار، راهِ رهگذران را

 محمدجواد شاهمرادی 
 
بگو به باد؛ بپوشد لباسِ نامه بَران را 
به گوشِ قُدس رسانَد سلامِ همسفران را 
 
بگوید؛ این همه، آماده اند تا چو شهیدان 
کنند سویِ تو هموار، راهِ رهگذران را 
 
به جوش آمده امروز، خونِ هرچه مسلمان 
فراگرفته طنینِ اذان، کران به کران را 
 
نسیمِ وحدت و بیداری از اشارتِ قرآن 
فرارسیده وُ هشیار کرده بی خبران را 
 
کسی که چشمِ دلَش وا شود به عزّتِ ایمان 
چگونه حمل کند بارِ ذلّتِ دگران را 
 
صراطِ نور که ذاتَش نَه شرقی است و نَه غربی 
بشارتی ست به خورشید، منطقِ طَیَران را 
 
خوشا شهادت و آزادگی به شرطِ رسیدن 
برای حُسنِ خِتام، این دو روزه ی گذران را... 
نظرات کاربران