در حال بارگذاری ...

 قسمتی از سخنرانی علامه جعفری  در کردستان با موضوع «وحدت و همدلی از نگاه اسلام»

 قسمتی از سخنرانی علامه جعفری  در کردستان با موضوع «وحدت و همدلی از نگاه اسلام»
دانلود

 
نظرات کاربران