در حال بارگذاری ...

دکتر مهدی فرمانیان، رییس دانشکده مذاهب، یکی از متخصصین موضوع سلفیت در کشور است. ایشان کتب و مقالات بسیاری در این زمینه به رشته تحریر درآورده است. از جمله آثار علمی ایشان دراین باره می توان به «درآمدی بر پراکندگی سلفی گری و وهابیت در جهان اسلام» و مقالاتی چون «جریان شناسی تقریبی و تکفیری سلفیه در جهان اسلام» اشاره کرد.

 
دکتر مهدی فرمانیان، رییس دانشکده مذاهب، یکی از متخصصین موضوع سلفیت در کشور است. ایشان کتب و مقالات بسیاری در این زمینه به رشته تحریر درآورده است. از جمله آثار علمی ایشان دراین باره می توان به «درآمدی بر پراکندگی سلفی گری و وهابیت در جهان اسلام» و مقالاتی چون «جریان شناسی تقریبی و تکفیری سلفیه در جهان اسلام» اشاره کرد. ایشان در ادامه پژوهش های خود در موضوع سلفیت، مقاله «چیستی و چرایی شکل گیری جریان های تکفیری، و دلایل قدرت یابی آنها در دهه اخیر» را به رشته تحریر درآورده اند. این مقاله را میتوانید در قسمت ضمائم دانلود کنید.

 
نظرات کاربران