در حال بارگذاری ...

در این پاورپوینت با موضوعاتی جدیدی در تحلیل سلفی گری مواجه می شویم. موضوعاتی چون تاثیر اشغال فلسطین، گسترش رویکردهای مدرن در کشورهای اسلامی، تجزیه امپراتوری عثمانی، فشار و اختناق حکام سکولار در کشورهای اسلامی و ... مورد بررسی قرار گرفته است.

 پاورپوینتی که در قسمت ضمائم در اختیار شما قرار گرفته است، درباره زمینه های اجتماعی رشد سلفی گری و بنیادگرایی اسلامی در جهان اسلام است. در این پاورپوینت با موضوعاتی جدیدی در تحلیل سلفی گری مواجه می شویم. موضوعاتی چون تاثیر اشغال فلسطین، گسترش رویکردهای مدرن در کشورهای اسلامی، تجزیه امپراتوری عثمانی، فشار و اختناق حکام سکولار در کشورهای اسلامی و ... مورد بررسی قرار گرفته است.
این پاورپوینت را می توانید از قسمت ضمائم دانلود کنید.
نظرات کاربران